Det kan være tilknyttet tilganger. Kontakt vedkommende som har ansvar for ‘Administrasjonstilganger’ i deres klubb og be om at tilgangene dine sjekkes.

Fant du svaret?