1. Vilken sorts information samlar vi in?

För att skapa ditt konto måste vi behandla personuppgifter om dig som innehåller ditt namn och din e-postadress.

När du använder vår produkt samlar vi in information som du tillhandahåller, till exempel en profilbild eller en IP-adress.

2. Hur använder vi denna information?

Vi använder den information vi tillhandahåller genom att och stödja vår produkt och tredje parts integrationer.

3. Var lagras denna information?

Vi lagrar all information på servrar inom Europeiska unionen.

4. Hur delas den här informationen?

Vi delar inte din personliga information med företag, organisationer eller individer utom i följande fall:

  • För integritet från tredje part
  • Med domänadministratörer
  • Av juridiska skäl

5. Hur kan jag hantera eller ta bort information om mig?

Vi lagrar din personliga information tills ditt konto har raderats.

Vi erbjuder dig möjligheterna att komma åt, redigera, ladda ner och ta bort din data.

6. Meddelande om ändringar av denna policy

Vi meddelar dig innan vi ändrar denna policy och ger dig möjlighet att granska och godkänna den reviderade policyn innan du fortsätter att använda produkten.

7. Hur kan man kontakta oss?

Om du har några frågor om denna policy kan du kontakta oss på: info@scoolia.se

Did this answer your question?