Hur sorteras mina varor till försäljning?

Allt som värderas till 50 SEK eller går till försäljning. Du anger att få utsorterade varor returnerade, ombedömas eller donerade inom 72h

Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Vi värderar varje vara du packat i Sellpy-påsen, för att se vilka varor som ska gå vidare till försäljning. Varor som inte läggs ut till försäljning markeras som utsorterade. Du kan granska sorteringen via ditt Sellpy-konto och inom 72 timmar välja om du vill att utsorterade varor ska returneras, ombedömas eller doneras till välgörenhet.

Hur går sorteringen av min Sellpy-påse till?

När vi går igenom din Sellpy-påse med vara som du som säljare har skickat in, värderar vi varje enskild vara för att avgöra om den ska säljas eller inte. Varor värderade till 50 SEK eller mer läggs ut till försäljning.

Värderingen av andrahandsvärdet baseras på alla våra tidigare försäljningar hos Sellpy. Vi lägger in all relevant information om varan i vårt system, såsom varumärke, typ av vara och skick. Vårt system använder sedan en algoritm för att bestämma varans andrahandsvärde baserat på historiska försäljningar av liknande varor. Sorteringssystemet och algoritmen förbättras varje gång en ny vara registreras.

Varför säljs endast varor värde 50 SEK eller mer?

Anledningen till att vi värderar varje varas andrahandsvärde är för att vi bara vill publicera annonser till försäljning för varor som vi tror kommer att säljas.

Vad händer med min varor som går vidare till försäljning?

När vi är klara med sorteringen går varorna vidare till nästa steg i processen för att beskrivas, fotograferas och packas. Under denna tid markeras objekten som "under bearbetning" på ditt Sellpy-konto.

När annonserna är helt klara uppdateras du via e-post och kan granska dem på ditt Sellpy-konto. Du kan göra justeringar av pris och beskrivning och välja om du vill publicera annonserna direkt, annars publiceras dem automatiskt efter 3 dagar.

Kan jag som säljare begära ombedömning på utsorterade varor?

Om systemet bedömer en vara värderad till mindre än 50 SEK, anses inte vara i gott skick eller osäljbar enligt Sellpys riktlinjer, markeras den som "utsorterad".

Så fort sorteringen av din Sellpy-påse är klar får du ett meddelande och kan granska sorteringen via ditt Sellpy-konto. Du ser anledningen till att varor har markeras som utsorterad. Utsorterade varor fotograferas inte eftersom detta är en del av annonskostnaden och eftersom vi inte har för avsikt att sälja dessa varor fotograferas de inte heller.

Inom 72 timmar har du möjlighet att välja om du vill att de utsorterade varorna ska returneras eller ombedömas, annars skänks varorna till välgörenhet.

Varför avvisas min vara på grund av varumärkesintrång?

Sellpy säljer endast autentiska varor och om äktheten inte kan garanteras vid värdering av varan blir den utsorterad. Om du har ett äkthetsintyg, till exempel ett kvitto, kan du ladda upp det genom att begära en ombedömning via ditt Sellpy-konto. Möjligheten att begära ombedömning av varumärkesartiklar är öppen i 7 dagar. Om du inte har ett äkthetsintyg kan du begära att få varan returnerad.

Hur begär jag ombedömning av utsorterade varor?

​Om du inte är helt nöjd med Sellpys sortering, kan du inom 72h dagar begära en ombedömning på utsorterade varor via ditt Sellpy-konto. Tiden att begära ombedömning på misstänkta märkeskopior är 7 dagar. Vi kommer att titta på varorna igen och göra en ny bedömning om ifall de ska läggas ut till försäljning eller skänkas till välgörenhet.

Du kan lägga till valet att utsorterade varorna ska returneras till dig om de sorteras ut igen efter ombedömningen. Du betalar då frakt på 49 SEK i samband med att du begär ombedömning. Frakten täcker alla utsorterade varor från samma försäljning som du väljer att få hem. Vill du att flera utsorterade varor ska returneras, behöver du ange retur på varje vara.

Om alla utsorterade varor läggs ut till försäljning och ingen vara skickas tillbaka, återbetalar vi dig returavgiften automatiskt efter 14 dagar.

Hur begär jag retur på utsorterade varor?

När vi är färdiga med sorteringen av din Sellpy-påse kan du som säljare begära att få utsorterade varor returnerade inom 72 timmar via Sellpy-kontot.

Du kan få tillbaka dina utsorterade varor genom att:

  1. Gå till "Mina försäljningar” och välj försäljningen det gäller via ditt Sellpy-konto, eller följ länken i det mejl som informerat dig om utsorterade varor.

  2. Klicka på kategorin “Utsorterat”.

  3. Klicka dig in på den annons du vill få hemskickad.

  4. Välj sedan en av de två alternativen “Skicka tillbaka” eller “Begär ombedömning”.

När du väljer alternativet att få varan tillbakaskickad betalar du en fast fraktkostnad om 49 SEK. Denna kostnad täcker alla utsorterade varor i försäljningen som du vill begära hem. Vill du få tillbaka fler utsorterade varor, betalar du fraktkostnaden vid den första varan och klickar dig sedan in på resterande varor som du vill ha returnerade.

Fick du svar på din fråga?