När du säljer via Sellpy behåller du en andel av försäljningsvärdet som adderas till ditt saldo. Din andel är 40% om varan säljs för mindre än 500 SEK samt 70% av den delen av värdet som överstiger 500 SEK. Från din andel dras även en annonseringskostnad på 10 SEK per annons samt värdet för en eventuell reklamation.

Du kan aldrig bli återbetalningsskyldig

Annonseringskostnaden och/eller en reklamerad vara kan resultera i ett minussaldo. Detta regleras när du fortsätter sälja något på Sellpy. När summan av din andel från sålda varor är lika stor som summan av alla annonseringskostnader så kan du begära ut pengar igen (till välgörenhet, till ditt bankkonto eller credits) från ditt Sellpy-konto.

Saldot visar 0 SEK trots sålda varor i en försäljning

Om saldot visar 0 SEK innebär det att din andel av försäljning ännu inte överstiger kostnaderna för annonsavgifter och/eller reklamationer.

Eventuella reklamationer som påverkar saldot

Reklamationer som inte påverkar saldot är exempelvis felstavat märke eller feltaget mått, otydlig bild, leveransen saknas etc. Vid en reklamation där defekten saknats i annonsens beskrivning men existerat sedan varan skickades in dras värdet från ditt saldo. Det gäller med andra ord inte ett fel orsakade av Sellpy eller köpare. Du har också möjlighet att se bild på orsaken till reklamationen från köparen på ditt Sellpy-konto.

Vad som händer om ett Sellpy-konto med minussaldo avslutas

Om ditt Sellpy-konto har ett minussaldo i samband med att du vill avsluta ditt Sellpy-konto så stryks minussaldot. Du blir inte återbetalningsskyldig.

Hittade du svaret?