Du behöver aldrig betala in till Sellpy för din försäljning utan allt regleras via saldot på ditt Sellpy-konto. Det innebär att om vi exempelvis inte lyckas sälja en vara dras annonseringskostnaden från ditt saldo vilket innebär ett minus på 10 SEK. Du behöver sedan sälja för en andel som uppgår till mellanskillnaden innan du kan ta ut en andel igen.

HÄR hittar du mer info om vår prismodell samt exempel på vad din andel blir vid olika försäljningspriser.

Ju dyrare saker du säljer, desto större del av försäljningsvärdet behåller du:

På försäljningsvärdet till och med 500 SEK per sak behåller du 40%

På delen av försäljningsvärdet som överstiger 500 SEK behåller du 70%

För de textilier du inte vill försöka sälja men ändå vill bli av med kan du välja att få den gröna påsen skickad tillsammans med din Sellpy-påse. Innehållet kommer skänkas eller återvinnas utan att sorteras eller fotograferas och kostar ingenting att skicka med.

Exempel på hur du räknar ut din del av försäljningsvärdet

Exempel 1:

Pia skickar in en Sellpy-påse med totalt 20 saker. Av dessa försöker vi att sälja 10 saker och 8 av dessa säljs för följande försäljningsvärden:

Sak 1 & 2: 100 SEK/sak

Sak 3 & 4: 250 SEK/sak

Sak 5 & 6: 500 SEK/sak

Sak 7: 750 SEK

Sak 8: 1 000 SEK

Totalt: 3 450 SEK

Av resterande 10 saker bedömdes 5 stycken som hela och rena men med ett värde under 50 SEK, 5 stycken var trasiga/smutsiga. Det innebär följande:

Din andel:

Sak 1 & 2: 100 SEK/sak = 40% * 100 SEK - 10 = 30 SEK till dig / sak

Sak 3 & 4: 250 SEK/sak = 40% * 250 SEK - 10 = 90 SEK till dig / sak

Sak 5 & 6: 500 SEK/sak = 40% * 500 SEK - 10 = 190 SEK till dig / sak

Sak 7: 750 SEK = 40% * 500 SEK + 70% * 250 SEK - 10 = 375 SEK till dig

Sak 8: 1 000 SEK = 40% * 500 SEK + 70% * 500 SEK - 10 = 540 SEK till dig

Totalt: 30 + 30 + 90 + 90 + 190 + 190 + 375 + 540 = 1 535 SEK till dig

Osålda saker: 2 st * -10 SEK = -20 SEK

Utsorterade saker (hela & rena): 5 st. * 0 SEK = 0 SEK

Utsorterade saker (trasiga och smutsiga): 5 st. * 0 SEK = 0 SEK

Utöver detta skickade Pia även med den gröna påsen med textilier i Sellpy-påsen: 0 SEK

Din del av försäljningsvärdet som du kan begära ut: 1 535 SEK - 20 SEK - 0 SEK - 0 SEK - 0 SEK = 1 515 SEK

I procent: 1 515 SEK / 3 450 SEK = 43,91 %

Exempel 2:

Anders skickar in en påse med totalt 30 saker. Av dessa försöker vi att sälja 15 saker och 4 av dessa säljs för följande:

Sak 1: 45 SEK

Sak 2: 75 SEK

Sak 3: 100 SEK

Sak 4: 150 SEK

Totalt: 375 SEK

Av resterande saker bedömdes 5 stycken som hela och rena men med ett värde under 50 SEK och 10 stycken var trasiga/smutsiga. Det innebär följande:

Din andel:

Sak 1: 45 SEK = 40% * 45 SEK - 10 = 8 SEK till dig

Sak 2: 75 SEK = 40% * 75 SEK - 10 = 20 SEK till dig

Sak 3: 100 SEK = 40% * 100 SEK - 10 = 30 SEK till dig

Sak 4: 150 SEK = 40% * 45 SEK - 10 = 50 SEK till dig

Totalt: 8 + 20 + 30 + 50 = 108 SEK till dig

Osålda saker: 11 st * -10 SEK = -110 SEK

Utsorterade saker (hela och rena): 5 st * 0 SEK = 0 SEK

Utsorterade saker (trasiga och smutsiga): 10 st * 0 SEK = 0 SEK

Utöver detta skickade Anders även med den gröna påsen med textilier i Sellpy-påsen: 0 SEK

Din del av försäljningsvärdet som du kan begära ut: 108 SEK - 110 SEK - 0 SEK - 0 SEK - 0 SEK = -2 SEK

Detta innebär i praktiken 0 SEK då vi aldrig kommer att be dig att betala in pengar till oss.

Hittade du svaret?