Hur rapporterar Sellpy DAC 7?

DAC 7 är ett EU-skattedirektiv som kräver att onlineplattformar som Sellpy rapporterar information om säljare till lokala skattemyndigheter.

Uppdaterad för mer än en vecka sedan

DAC 7 är ett EU-skattedirektiv som kräver att onlineplattformar (som Sellpy) rapporterar information om sina kunders försäljningar och intäkter till lokala skattemyndigheter.

Sellpy är juridiskt skyldig att samla in och rapportera intäkter och skatteinformation från säljare som når en viss försäljnings- eller intäktsnivå. Om du uppfyller kraven är du skyldig att lämna vissa personuppgifter i ett DAC 7-formulär.

Denna lagstiftning trädde i kraft den 1 januari 2023, och rapporteringen måste slutföras varje kalenderår. Den första rapporten ska lämnas in senast den 31 januari 2024 (för kalenderåret 2023).

Måste jag som säljare fylla i DAC 7-formuläret?

Du måste fylla i DAC 7-formuläret när du uppfyller något av följande villkor:

  • Du har sålt 30 varor eller fler under kalenderåret

  • Du har sålt prylar för mer än 2000 € från dina försäljningar på Sellpy under kalenderåret

Vi kommer att kontakta dig för att fylla i DAC 7-formuläret om du uppfyller något av dessa villkor - vi meddelar dig via mail och ditt saldo på Sellpy.

Om du inte uppfyller dessa villkor behöver du inte fylla i DAC 7-formuläret. Säljare som är undantagna från rapporteringsplikt är:

  • Myndighetsenheter

  • Marknadsnoterade företag

  • Säljare för vilka plattformen har förmedlat varor vid färre än trettio tillfällen och för mindre än 2000 €

Vilka uppgifter måste jag som säljare lämna?

Alla uppgifter som lämnas in är utskrivna här nedan, notera att en del uppgifter skickas in direkt av Sellpy och en del behöver anges av dig i formuläret. Se till att dina uppgifter är korrekta, det ifyllda DAC 7-formuläret kommer att skickas till din lokala skattemyndighet.

Sellpy behöver skicka in följande uppgifter:

Fullständigt namn:

Ditt fullständiga juridiska namn (inklusive eventuella mellannamn) som det framgår av ditt identitetsdokument eller pass.

Födelsedatum:

ÅÅ / MM / DD

Boende / Primär adress:

Din hemvist eller registrerade adress.

Personnummer (skatteidentifikationsnummer, TIN) och utfärdande land:

I Sverige är personnummer TIN-nummer, men i andra länder kan skatteregistreringsnumret bestå av bokstäver eller siffror som varje lands skattemyndighet tilldelar dig som skatteidentifieringsnummer. Den som har skatterättslig hemvist utomlands måste uppge sitt utländska skatteregistreringsnummer (TIN, Taxpayer Identification Number) till Sellpy.

TIN (även känt som):

Här hittar du alla EU-länders TIN.

Personnummer exempel:

801215-5083

(10 siffror)

Vilka uppgifter vi rapporterar till skattemyndigheterna (från ditt Sellpy-konto):

Bankkontouppgifter som används för uttag av Sellpy-saldo, eller ditt IBAN eller motsvarande (BBAN).

Namn på bankkontots innehavare:

(Endast om det skiljer sig från namnet registrerat på Sellpy)

Belopp av intäkter från Sellpy per kvartal:

Dina intäkter som säljare på Sellpy varje kvartal.

Antal avslutade försäljningar per kvartal:

Hur många försäljningar du har genomfört varje kvartal.

Observera: 1 försäljning räknas antingen som

  • En enskild transaktion där en vara sålts

  • En enskild transaktion där flera varor säljs i samma annons

Mottagande skattemyndighet:

Skatteverket

Land för inkomstskatt:

Betalning av inkomstskatt i Sverige, eller ett annat land i Europa. Rapportering av inkomstskatt i EU-länder om du har skattskyldighet till ett annat land är obligatorisk.

Vad händer om jag som säljare inte fyller i DAC 7-formuläret?

Vi kommer att skicka flera påminnelser om att fylla i DAC 7-formuläret när det krävs.

Om du inte fyller i formuläret efter våra påminnelser (eller om du inte lämnar din information alls), från att du uppfyllt något av följande villkor kommer vi att behöva begränsa viss åtkomst till Sellpy:

  • Du kommer inte att kunna göra uttag från ditt saldo

  • Observera att du fortfarande kan köpa varor på Sellpy, men du kommer inte att kunna konvertera mer Sellpy credits från ditt saldo som betalmetod

Hur påverkar DAC 7 min skatt som säljare?

Det är viktigt att veta att vår rapportering till Skatteverket inte påverkar din skyldighet att betala skatt. De nya rapporteringsreglerna innebär ingen förändring av beskattningen av dina inkomster. Du behöver fortfarande följa de befintliga reglerna för att beskatta intäkter du får från försäljning via plattformar som Sellpy. Kontakta skatteverket vid frågor eller läs mer på Skatteverkets hemsida.

Bra att veta

Alla data som krävs från dig behandlas strikt i enlighet med Sellpys datapolicy.

Hur förhåller sig rapporteringen till GDPR?

De nya reglerna ger Sellpy en rättslig skyldighet att dela vissa användaruppgifter med Skatteverket. Detta är den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter i detta syfte. Vi är skyldiga att spara uppgifter om dina transaktioner för att kunna rapportera dem till Skatteverket. Det innebär att även om du raderar ditt Sellpy-konto behöver vi behålla de uppgifter vi behöver för att uppfylla vår skyldighet att rapportera dina transaktioner till Skatteverket.

Vad gäller om jag har sålt saker åt någon annan?

Vi kommer att rapportera användare som vi kan identifiera har använt våra tjänster för att sälja varor. Om du säljer saker åt någon annan och inte själv behåller intäkterna, rekommenderar vi att du dokumenterar detta genom att exempelvis skriva ett avtal med personen du säljer till. På så sätt kan du visa det för Skatteverket om de begär att du ska beskatta sådana inkomster.

Var kan jag läsa mer?

Om du har fler frågor om vad de nya reglerna innebär eller behöver rättslig vägledning kan du läsa mer på Skatteverkets hemsida

Kan jag som säljare komma åt min DAC 7-rapport?

Ja, du som har skickat in DAC7-formuläret kan komma åt rapporten via ditt Sellpy-konto. Gå in i dina kontoinställningar och klicka på "Ladda ner DAC 7-rapport". Rapporten skickas som PDF till din registrerade e-postadress inom 30 minuter.

Fick du svar på din fråga?