In dit artikel leggen we uit welke rapportages er binnen BI beschikbaar zijn en waarvoor je ze gebruikt. De rapportages zijn onderverdeeld in de volgende onderwerpen:

Zodra nieuwe rapportages beschikbaar zijn in jouw bibliotheek, vullen we dit artikel aan.

Wil je eerst de handigheidjes weten hoe je de BI-module gebruikt, lees dan hier meer:

PROJECTEN

De projecten rapportages geven inzicht in het resultaat op verschillende niveaus.

Onderhanden werk per project en dienst

Deze rapportage geeft inzicht hoe de gefactureerde omzet zich verhoudt tot de uren en kosten die zijn besteed. Het geeft dus weer hoeveel er vooruit gefactureerd is, of dat de facturatie achterloopt ten opzichte van de besteding. Lees meer...

Bruto marge per medewerker

Deze rapportage geeft inzicht in de marge op uren per medewerker. Het geeft dus weer of de verkoopwaarde van de uren in gezonde verhouding staan ten opzichte van de kostprijs. Lees meer...

Bruto marge gesloten projecten

Deze rapportage geeft inzicht in de marge op projecten. Het geeft dus weer hoe de gefactureerde omzet zich verhoudt tot de kosten van uren en inkoop. Lees meer...

Resultaat per urensoort

Deze rapportage geeft inzicht in de marge per urensoort. Het geeft dus weer of de verkoopwaarde van uren in balans is met de kostprijs. Lees meer...

Restant budgetten per dienst

Deze rapportage laat het verschil zien tussen vaste prijzen en de resterende bestedingsruimte. Het geeft dus weer of de prijsafspraak dekkend is voor de uren en kosten. Lees meer...

CAPACITEITSPLANNING

De rapportages op de capaciteitsplanning geven inzicht in de werkvoorraad en de waarde hiervan.

Waarde geplande taken per medewerker

Deze rapportage geeft inzicht in de waarde van ingeplande taken. Het geeft dus weer hoeveel werk er in de 'pipeline' zit. Lees meer...

UREN

De uren rapportages geven inzicht in het resultaat op uren op diverse niveaus.

Declarabiliteit per dienst

Deze rapportage geeft inzicht in de waarde van geschreven uren per dienst. Het geeft dus weer hoe de waarde van uren zich ontwikkelt over een periode en per klant. Lees meer...

Declarabiliteit per medewerker

Deze rapportage geeft inzicht in de waarde van geschreven uren per medewerker. Het geeft dus weer hoeveel medewerkers opbrengen, afgezet tegen het target per medewerker. Lees meer...

Declarabele uren per project

Deze rapportage geeft inzicht in de meest declarabele projecten. Het geeft dus weer wat de verkoopwaarde van projecten is. Lees meer...

Declarabiliteit per team

Deze rapportage geeft inzicht in de verkoopwaarde van uren per team. Het geeft dus weer hoe teams zich qua omzet tot elkaar verhouden. Lees meer...

Volledigheid per medewerker en team

Deze rapportage geeft inzicht in het percentage geschreven uren ten opzichte van de verwachte (rooster)uren. Het laat dus de compleetheid van uren per medewerker en team zien. Lees meer...

Uren per urensoort

Deze rapportage geeft inzicht in de verdeling van geschreven uren. Het geeft dus inzicht hoe de declarabiliteit, indirecte tijd, verzuim en verlof zich tot elkaar verhouden over een bepaalde tijd. Lees meer...

Detail uren

Deze rapportage geeft inzicht in alle uren die zijn geregistreerd. Het geeft de mogelijkheid om deze te exporteren en verdere analyse te doen. Lees meer...

FACTUREN

Deze rapportages geven vanuit verschillende invalshoeken inzicht in de gefactureerde omzet.

Gefactureerd per branche

Deze rapportage geeft inzicht in de gefactureerde omzet uitgesplitst per branche. Je krijgt zo een snel beeld in welke branches je sterk actief bent. Lees meer...

Gefactureerd per dienst

Deze rapportage geeft inzicht in de gefactureerde omzet per dienst die je verleent. Je krijgt inzicht in de verhouding, maar ook het verloop van omzet. Lees meer...

Vragen over rapportages

Dit zijn de mogelijkheden van de rapportages die op dit moment beschikbaar zijn. Het is niet mogelijk om eigen rapportages samen te stellen, maar wel om deze slim te filteren.

In de toekomst zullen we meer rapportages toevoegen om nog meer inzicht te krijgen in jouw organisatie. Heb je intussen vragen, neem dan contact op via support@simplicate.nl

Heb je het antwoord gevonden?