Binnen de projecten module zie je per project, per dienst, of de besteding van uren en kosten binnen het ingestelde budget blijft. Zo bewaak je eventuele overschrijding.

Wanneer budgetten echter afwijken van de vaste prijs, hoe verhouden de uren en kosten zich dan ten opzichte van de afgesproken vaste prijs?

Om dit voor alle projecten snel te analyseren kun je deze rapportage gebruiken.

Het geeft per dienst het volgende weer:

  • Vaste prijs: de prijs van de dienst

  • Budget uren: het ingestelde uren budget

  • Besteed uren: de verkoopwaarde van alle geregistreerde uren, zowel in het verleden als in de toekomst (exclusief taken in de Capaciteitsplanning)

  • Budget kosten: het ingestelde kosten budget

  • Besteed kosten: totale verkoopwaarde van de kosten

  • Restant vaste prijs: het verschil tussen de vaste prijs en de besteding van uren en kosten.

Restant budget = vaste prijs - uren besteed - kosten besteed

Voorbeeld:

In onderstaand voorbeeld is te zien dat de Marketing Conceptfase een vaste prijs heeft van 4000 euro. Hier is 3730 euro aan uren op besteed en 448 euro kosten. De resterende bestedingsruimte is dus negatief: 178 euro.

N.B. de kolom Restant vaste prijs kijkt dus niet naar het verschil ten opzichte van het ingestelde budget, maar naar de verkoopwaarde van de dienst.

Heb je het antwoord gevonden?