V SingleCase lze změřit čas strávený prací na jednotlivých projektech/spisech a to díky Stopkám, které najdete na liště vpravo nahoře. Stopky ovládáte sami, můžete je kdykoli pozastavit nebo vypnout. V jednu chvíli lze mít spuštěno několik měření najednou.

Jak pracovat se Stopkami?

  1. Otevřete si projekt/spis, na kterém chcete měřit čas
  2. Zapněte Stopky(ikonka PLAY)
  3. Po dokončení práce potvrďte fajfkou
  4. Zkontrolujte čas (automaticky zaokrouhlený na minimální vykazovatelnou jednotku), přidejte popis úkonu a klikněte na Uložit
  5. Po uložení se vytvoří výkaz, který naleznete v přehledu na stránce "Moje jméno"->Mé výkazy

Jak přepnout aktuální Stopky na jiné:

  1. Klikněte na malou šipečku vpravo vedle fajfky
  2. Klikněte na Spustit další měření
  3. Klikněte na tlačítko Spustit. V tomto kroku můžete, ale nemusíte předvyplnit detaily výkazu.
  4. Stávající Stopky se automaticky pozastaví a nové se rozběhnou.
  5. Mezi aktivními Stopkami můžete přepínat kliknutím na šipku PLAY u každé z nich.


Did this answer your question?