Steg for Steg - FIKS-synk

Video og steg for steg forklaring av FIKS synkroniseringen

Therese Kvalvåg avatar
Skrevet av Therese Kvalvåg
Oppdatert over en uke siden

Før du starter på synkroniseringen kan du sjekke at riktige baner ligger i systemet. Slik at banene fra FIKS kan kobles mot rette baner i Spoortz-systemet.

DEL 1

 1. Velg rollen Klubbadministrator.

 2. Finn menypunktet Sportslig, deretter Kamp-/ og tabellsynk.

 3. Trykk på linken Baner.

 4. På venstre side står banene som er registrer fra FIKS. På høyre side ligger det noen nedtrekksmenyer. Her kobler du sammen banene som ligger registrert i Spoortz med lokasjonene fra FIKS. Når banen er valgt og riktig, trykk Oppdater.

 5. Så går du tilbake - Finn menypunktet Sportslig, deretter Kamp-/ og tabellsynk.

 6. Trykk på linken Lag.

 7. Her får du opp listen over lag som er registrert i FIKS. På høyre side får du opp en nedtrekksmeny. Detter er oversikten over lagene som ligger registrert i Spoortz.

 8. Finn riktig lag i hver nedtrekksmeny og koble de mot laget fra FIKS.

 9. Huk av i alle tre boksene til høyre (hoved, vis forside og auto oppdatering)

 10. Trykk Oppdater når du er klar.

DEL 2

 1. Nå skal du velge rollen Lagkoordinator, og gå inn på hvert lag i klubben som skal ha synk for å godkjenne terminlisten som er foreslått fra FIKS.

 2. Velg rollen Lagkoordinator oppe til venstre. Velg grenen Fotball, og deretter velger du et lag.

 3. Gå så inn på Kamper, deretter Kamp/tabellsynk.

 4. Her får du opp en liste over kampene som ligger registrert på det laget som du har valgt.

 5. Øverst velger du kamptype Serie.

 6. Huk av for Alle (dersom alle kampene skal legges inn. Velg i boksene til venstre om det bare er utvalgte kamper som skal være med - deretter Kun valgte).

 7. Trykk Oppdater. Nå skal alle kampene bli grønne, og de dukker opp i kalenderen på forsiden, lagsidene i tillegg til banekalenderen.

Svarte dette på spørsmålet?