Alle samlinger
Organisasjon
Endre kontaktinformasjon til klubben
Endre kontaktinformasjon til klubben
Kontaktinformasjon, klubb
Therese Kvalvåg avatar
Skrevet av Therese Kvalvåg
Oppdatert for over en uke siden

Velg rollen klubbadministrator.

  1. Gå til menypunktet Organisasjon, deretter Organisasjonsdata.

  2. Som nr 7 og 10 av felter å fylle ut, finner du e-post felt og felt for telefon.

  3. Legg inn riktig informasjon og trykk Lagre.

Svarte dette på spørsmålet?