Alle samlinger
Organisasjon
Endre oppgjørskonto for OCR
Endre oppgjørskonto for OCR
Alle innbetalinger som kommer via KID-innbetalinger fra fakturering via e-post, SMS eller brev.
Therese Kvalvåg avatar
Skrevet av Therese Kvalvåg
Oppdatert for over en uke siden

Velg rollen klubbadministrator

  1. Gå til menypunktet Organisasjon, deretter Organisasjonsdata.

  2. Skroll litt ned på siden til du kommer til Benytt Spoortz OCR kundeklientmiddelkonto.

  3. I feltet for Oppgjørskonto OCR kan du endre kontonummeret som Spoortz overfører oppgjøret til.

For at endringen skal bli tatt i bruk til neste overføring må endringen gjøres innen 1. og 15. i hver måned. Som er utgangspunktet for hver overføring.

Svarte dette på spørsmålet?