For å hente ut en oversikt over de foresatte som er tilknyttet utøverne på ditt lag velger du Trener/lagleder-rollen, velg idrett og riktig lag.

  1. Gå til menypunktet Rapporter, deretter Foresatte

  2. Nå kommer det opp en liste, og dette er oversikten over de foresatte til er tilknyttet dine utøvere på ditt lag.

  3. Dersom du ønsker å laste ned listen kan du trykke på Excel under rapporten.

Fant du svaret?