Appen er koblet sammen med hjemmesiden. Det er mulig å publisere nyhet både via webløsningen og via appen. Og de vil da vises både på hjemmesiden og i appen. Nyhets publisering via appen egner seg for enkle nyheter publisert der det skjer.

  1. Trykk fanen Nyheter.

  2. Trykk på plusstegnet opp til høyre i skjermen.

  3. Velg om nyheten skal være offentlig eller kun for innloggede medlemmer.

  4. Velg hvem nyheten skal publiseres til: Klubb, idrett eller lag/gruppe.

  5. Skriv inn tittel - Legg til bilde - Skriv ingress og innhold.

  6. Trykk Lagre i bunnen.

Det er bare klubbadministratorer, og medlemmer med tilgang til et lag eller en gruppe som kan publisere nyheter. Ta kontakt med din klubb om du ønsker å bidra med dette.

Fant du svaret?