Tilleggsfunksjon som trener/lagleder:

Forspør til hovedside:
1. Huk av for denne slik at nyheter publisert på lagsiden kan hentes opp på klubbens forside.


«Send nyhet som melding»:

  1. Huk av for hvem som skal motta nyheten.

  2. Skriv en liten innledning som blir teksten i eposten.

  3. Når du trykker lagre på saken så blir det sendt epost til utøverne/foresatte på laget.

Fant du svaret?