1. Dersom man skal sette opp et arrangement med et litt mer komplisert prissystem må man logge inn i webløsningen for å sette opp prisene der. Arrangementet kan fremdeles opprettes i appen, men husk da og sette arrangementet for inviterte slik at ingen får det opp før prisene er satt opp.

  2. For å hente ut komplette lister på de påmeldte må man også logge seg inn i webløsningen for å gjøre dette. I appen får man oversikt over de påmeldte og kan hendte informasjon til de påmeldte, men dersom man trenger en Excel liste må man logge inn i webløsningen.

Fant du svaret?