Arrangement opprettet enten i webløsningen eller appen kan vises til ulike deler av klubbens medlemmer.

 1. Kun for inviterte:
  Dersom man har invitert et utvalg av klubbens medlemmer på et arrangement er det bare de inviterte som vil få opp muligheten for å melde seg på arrangementet. Og det vil ikke være synlig for noen andre.

 2. Åpen for alle:
  Dersom man har opprettet et arrangement uten noen begrensninger vil alle i klubben få opp arrangementet i appen - uavhengig av hvilken idrett det er tilknyttet.

 3. Lagsarrangement:
  Dersom du oppretter et arrangement som trener/lagleder er det bare utøverne/foresatte tilknyttet dette laget som får opp dette arrangementet. Man kan også her sette det kun for inviterte eller åpent for alle.

 4. Klubbadministratorer/Økonomiansvarlige:
  Dersom du har en av disse rollene vil arrangement opprettet på klubbnivå alltid vises ettersom de er administratorer. Uavhengig av om de er invitert eller ikke.

Husk at et arrangement opprettet for fotball som idrett vil vises også for de andre idrettene i appen.

NB: Sletter du et arrangement i appen eller webløsningen så klarer ikke vi hente dette opp igjen, og man må opprette arrangementet på nytt.

Fant du svaret?