Alle samlinger
Fakturering
Detaljert forklaring av hvilke endringer som ble gjort i faktureringsmodulen:
Detaljert forklaring av hvilke endringer som ble gjort i faktureringsmodulen:

Hvilke endringer ble gjort tidlig 2022 på faktureringsmodulen

Therese Kvalvåg avatar
Skrevet av Therese Kvalvåg
Oppdatert over en uke siden

Vi har gjort noen endringer i oppsettet av fakturaen, og endringene ser du under:

 1. Stegvis oppsett av fakturaen. Du starter nå med steg 1. Og du trykker så Lagre. Deretter følger du steg 2, steg 3 og steg 4 til du er ferdig med oppsettet.

 2. Ny knapp for Tilknytt medlemmer. Når oppsettet er klart og ferdig kan du trykke her for å komme videre til utsendelse.

 3. Designendringer på knappene, og tydligere profil på knappene.

 4. Lag kopi av en tidligere faktura. Trykk enten på knappen i listen til høyre, eller den store knappen når du er inne på rediger faktura.
  NB: Om du kopierer en faktura må du sette ny Periode, velge Lag og grupper på nytt, og sette inn prisene i punkt 3. Ellers kommer innstillinger og tekst med over.

Videre har vi også gjort noen små justeringer inne på Tilknytt medlemmer:

 1. Registrere giroer - knappen har endret farge. Denne var det mange som trodde var inaktiv fordi den var grå.

 2. Manuell registrering - nå kommer du direkte til funksjonen hvor du kan legge inn betaling manuelt.

 3. Rediger faktura - dersom du mangler noe i oppsettet, eller har gjort noe feil kan du nå trykke Rediger faktura og komme til oppsettet på denne fakturaen.

Og til slutt har vi også kommet med noen endringer i fakturaoversikten:

 1. Nå kan du trykke Rediger faktura fra fakturaoversikten. Og du kan da gå tilbake til oppsettet og gjøre de endringene du ønsker.

 2. Filter for fakturautvalg er tydeligere og større.

 3. Knappene for de aksjonene du har tilgjengelig er gjort tydeligere. Viktigst av alt - Fakturer knappen er blitt stor og skiller seg fra de andre knappene for at man skal slippe å trykke på denne ved en feiltagelse.

 4. NY FUNKSJON: Nå kan du søke i utvalg. Som betyr at du kan søke opp alle som tilhører et lag eller en gruppe og du kan søke på enkelte navn dersom ønskelig. Deretter kan du også jobbe videre med utvalget du har søkt frem (oppdatere beløp, annullere eller fakturere).

 5. NY FUNKSJON: Du kan nå også se medlemmenes fødselsdato i oversikten. Det betyr at du kan søke (punkt 4) etter fødselsår i tillegg til navn og lagstilhørighet.

 6. Når du har trykket Fakturer så kommer det opp en tekst som sier at siden Jobber... slik at man skal slippe å undre over om man faktisk trykket på knappen.

Svarte dette på spørsmålet?