Onsdag 1. desember lanserer vi endringer i menypynktene dere finner på høyre siden når dere er innlogget. Under får du alle endringene som er gjort:

Min profil er flyttet oppe i høyre hjørnet på siden, og taes bort fra menyen på venstre side:


Under Hjemmeside som klubbadministrator og trener/lagleder finner du nå bare menypunkter som er knyttet mot redigering av hjemmesiden. NB: Det som før het Bildegalleri heter nå Forsidebilder:


Under Medlemmer finner du nå bare medlemsadministrasjonen, og det du bruker for å jobbe med medlemmene til klubben.


Medlemmer under Klubbadministrator:


Medlemmer under Økonomiansvarlig, er har også menypunktet som før het Medlemstyper endret navn til Ikke-aktive medlemstyper:


Så har vi opprettet et helt nytt menypunkt. Rapporter samler alle medlemsrapportene man bruker under et menypunkt.

Rapporter under Klubbadministrator:

Rapporter under Økonomiansvarlig:


Som økonomiansvarlig har du nå tilgang på den nye meldingssentralen som ligger under Kommunikasjon. Du kan fremdeles komme inn til den gamle ved å trykke på linken som ligger på siden:

Fant du svaret?