I dag er menyen en knapp oppe i høyre hjørnet av hjemmesiden. Når du trykker denne frem får du en loddrett meny som kommer opp. Dette kan du nå endre til å bli en horisontal meny som ligger under forsidebildet (hvis man har dette) eller under banneret på toppen dersom man ikke har bilde.

  1. Velg rollen designer.

  2. Gå til Menyinnstillinger.

  3. Trykk på knappen slik at denne blir blå, for Aktiver horisontal meny her!

  4. Trykk så Lagre og det er gjort. Neste gang du oppdaterer hjemmesiden vil den se ut som du ser under på bildene.

Det kan ta noe tid før endringen er synlig på hjemmesiden.

SLIK SER DET UT I DAG PER DEFAULT:

SLIK KAN DET SE UT DERSOM DU ØNSKER DET:

Uten bilde:

Med bilde:

Fant du svaret?