Betaling av medlemsskap ved påmelding i Deltager

Betaling av medlemsskap ved påmelding

Therese Kvalvåg avatar
Skrevet av Therese Kvalvåg
Oppdatert over en uke siden

Når du oppretter arrangement i Deltager har du valget mellom Generell påmelding og Påmelding med innmelding. Når du velger Påmelding med innmelding legger du også opp til at man betaler medlemskontingenten ved påmelding.

  1. Når medlemmet importeres fra Deltager til Spoortz under Legg til i gruppe vil betaling av medlemskontingenten legge seg inn på fakturaen for det året som arrangementet gjelder for (selv om påmeldingen er gjort november/desember året før). Den vil da også syntes på medlemmets profil under Faktura.

  2. I påmeldingen velger medlemmet om de har betalt eller ikke betalt kontigenten fra før. De som velger Har betalt, men som likevel er helt nye medlemmer, kan man i ettertid fakturere som vanlig- se her hvordan.

  3. Dersom det ikke er opprettet en faktura for det nye året vil det opprettes en ny automatisk for det kommende år. Denne kan brukes videre og redigeres på ved behov.

Svarte dette på spørsmålet?