Als u een account aanmaakt, kunt u meteen alle gegevens invoeren. In dit artikel vindt u een toelichting op de meeste van deze gegevens.

Bekijk direct de video:

Algemene gegevens invullen

Maak zoveel mogelijk gebruik van de mogelijkheden om uw profielpagina te verrijken. Enkele van de mogelijkheden:

 • Uitgebreide beschrijving, met HTML opmaak
 • Foto's en een achtergrondfoto
 • Video: embed deze met een simpele code van Youtube of Vimeo
 • Ervaringen: deze kunt u door deelnemers laten toevoegen en zijn zeer belangrijk voor uw reputatie en het vertrouwen van potentiële deelnemers
 • Adresgegevens en webadres
 • Het LinkedIn profiel van uw organisatie

Bekijk het profiel van uw organisatie

U kunt uw organisatieprofiel op verschillende manieren bekijken:

 • Via de het 'link' icoontje naast uw organisatie naam in uw profiel
 • Via de zoekmachine op Springest, die naast onderwerpen ook "matching" op organisatie-naam weergeeft
 • Door op uw logo te klikken vanaf één van uw leerproducten

Voorbeeld:

URL invoeren en aanpassen

Heeft uw organisatie een andere naam gekregen en wilt u daarom de Friendly URL aanpassen die Springest gebruikt? Stuur dan een bericht naar support@springest.nl met daarin uw aanbieder naam, de huidige friendly URL en de gewenste nieuwe friendly URL. Let op: de friendly URL kan alleen uit letters, getallen en het - teken bestaan.

Springest genereert een Friendly URL op basis van uw opgegeven account naam. De Friendly URL wordt vervolgens gebruikt om de volledige URL samen te stellen waarop uw account op Springest te vinden is:

URL van leerproduct aanpassen

Het is helaas niet mogelijk om de URL van leerproducten aan te passen. Dat komt omdat dit heel foutgevoelig is; er is een grote kans dat er dan niet meer op de juiste manier wordt doorgelinkt. Het is niet aan te raden om een compleet nieuw product aan de maken. Google hecht namelijk nauwelijks waarde aan de URL van een pagina. Wat wel belangrijk is voor google, is de geschiedenis van een pagina en de activiteit die plaatsvind.

Logo uploaden

Via de admin kunt u zelf het logo van uw organisatie toevoegen of veranderen. Ga naar Aanbieder Details en upload onder het kopje 'Logo' uw bestand. U kunt gebruikmaken van een .jpg /.jpeg /.png bestand. Het maximum formaat is 10MB. De afbeelding zal aangepast worden naar een formaat van 200x100 pixels, 100x50 pixels en 50x25 pixels, afhankelijk van de plaatsing op de website.

Linkedin koppelen

U kunt via de Admin uw bedrijfspagina op LinkedIn toevoegen aan uw profiel op Springest. Op uw opleiderspagina verschijnt dan een link waarmee bezoekers u kunnen volgen op LinkedIn.

Lees hier hoe u uw LinkedIn ID kunt vinden.

 1. Log in bij LinkedIn en zoek uw organisatie op.
 2. Klik op de link naar alle collega's op Linkedin. Deze staat rechtsboven op uw bedrijspagina, onder de banner.


3. In de URL staat nu uw Linkedin ID. De URL staat in de adresbalk. Het ID staat aan het einde van de link, tussen aanhalingstekens. Dit is een meestal zes-cijferige code. In het voorbeeld is dit dus 225795.

4. Nu heeft u uw LinkedIn ID gevonden, vul deze in het desbetreffende veld. Let op: het is de bedoeling dat u alleen cijfers in vult voor uw Linkedin ID. Kopieer dus niet de gehele URL en zet ook niet de ‘/’ tekens in het veld voor uw Linkedin ID.

Mailadressen instellen

U kunt 3 verschillende mailadressen invullen.

 • Algemeen e-mailadres: Dit adres gebruiken wij voor de nieuwsbrief en voor algemene vragen over uw profiel en uw trainingen.
 • Adres voor aanvragen: Dit adres gebruiken wij om leads naartoe te sturen. NB. Incompany leads worden naar gebruikers verzonden. Lees daar hier meer over
 • Adres voor inschrijvingen: Dit adres gebruiken wij om een inschrijving naartoe te sturen.

NB. Als u op uw productpagina een contactpersoon instelt voor de training, is dat het mailadres wat wij gebruiken voor alle leads en inschrijvingen.

Facturatiegegevens instellen

De facturatiegegevens kunnen eenvoudig aangepast worden via onze Springest Admin. Door in te loggen en onder het kopje 'facturatiegegevens' uw gegevens te wijzigen, zullen de facturen vanaf dat moment naar het door u aangegeven e-mailadres verzonden worden. Hier kunt u indien gewenst het adres en de aanhef wijzigen, en een facturatiekenmerk toevoegen.

Extra informatie voor de deelnemer

In de admin kunt u extra informatie toevoegen voor deelnemers aan een leerproduct. Deze informatie wordt opgenomen in de bevestigingsmail die Springest verstuurt wanneer een deelnemer zich inschrijft. Hierbij kunt u denken aan informatie over de locatie, starttijd, vervoer, en andere praktische informatie. Deze functie geeft u de mogelijkheid om in de automatische inschrijvingsmail al contact te maken met uw deelnemers.

Hoe werkt het?

U kunt op twee manieren extra informatie voor deelnemers toevoegen in de admin. Ten eerste kunt u informatie invoeren die altijd geldt, ongeacht het specifieke leerproduct. Dit kunt u in de admin doen onder 'Uw organisatie', 'Standaardwaarden'. Onderaan, in het veld 'Extra informatie voor de deelnemer', kunt u de informatie toevoegen.

Om extra informatie voor deelnemers specifiek per leerproduct in te vullen, gaat u naar het leerproduct in de admin. Hier vindt u wederom een veld 'Extra informatie voor de deelnemer'. De informatie die u hier invult, wordt enkel verstuurd naar deelnemers die zich inschrijven voor dit specifieke leerproduct.

NB. Het is ook mogelijk om in deze informatie een link naar een website of digitaal inschrijfformulier op te nemen:

Hoe ziet het eruit?

Deelnemers krijgen de extra informatie die u invult te zien in de bevestigingsmail die zij ontvangen van Springest.

Actieregel instellen

Met de actieregel kunt u boven of onder al uw trainingen in één keer een boodschap plaatsen. Vaak wordt dit gebruikt om bijvoorbeeld een actie aan te prijzen die momenteel geldt. U vindt de actieregel in de standaardwaarden, waar nog meer instellingen te vinden zijn waarmee u de waarden van al uw trainingen beïnvloedt. 


   Let op: het tonen van een telefoonnummer of website is niet toegestaan!

Zo ziet het aanpassen van de actieregel in de Admin eruit:

Zo wordt de actieregel bij uw trainingen getoond als u kiest voor plaatsing boven de beschrijving:

Automatisch annuleren aanzetten

U kunt startdata van uw leerproducten automatisch laten annuleren wanneer voor een bepaalde datum het minimaal aantal deelnemers niet wordt bereikt. Standaard is automatische annulering uitgeschakeld. Er zijn twee manieren om dit in te stellen: onder standaardwaarden, voor al uw product, of op de productpagina per individueel product

 • Onder standaardwaarden

Ga naar Standaardwaarden > "Inschrijvingen" > "Automatisch annuleren". Hier kunt u een minimaal aantal deelnemers en een deadline instellen. De deadline betreft het aantal dagen voor de startdatum waarbinnen het minimum aantal deelnemers moet zijn bereikt om de cursus door te kunnen laten gaan. Als het minimum aantal deelnemers niet wordt bereikt binnen de deadline, dan wordt de startdatum geannuleerd.

 • Per product

Ten tweede kunt u bij het bewerken van een leerproduct in de admin onder "Deelnemers" de instellingen voor automatische annulering aanpassen. U vult hier eerst het maximaal aantal deelnemers in. Daarna kiest u of u de standaardwaarden wilt gebruiken voor automatische annulering, deze voor dit product specifiek wilt instellen, of automatische annulering wilt uitschakelen. Als u de instellingen voor automatische annulering specifiek aanpast voor dit product, worden de instellingen die u onder standaardwaarden heeft ingevoerd voor dit product overschreven. Bijvoorbeeld: als u onder standaardwaarden heeft ingevoerd dat het minimum aantal deelnemers 5 is, en bij een specifiek product 3, dan wordt de startdatum geannuleerd bij minder dan 3 inschrijvingen voor de deadline.

Hoe werkt het?

Wanneer u automatische annulering heeft ingeschakeld en het minimum aantal deelnemers wordt bereikt voor de deadline, gebeurt er niets. Als het minimaal aantal deelnemers via Springest niet bereikt is, wordt de training op deze datum automatisch geannuleerd. De cursisten ontvangen daar een mail van. is het aantal deelnemers waarmee de cursus of training kan doorgaan, en de startdatum dus niet wordt geannuleerd. Daarnaast komt er bij de startdatum op de pagina van het leerproduct te staan dat deze geannuleerd is.

Did this answer your question?