Naast Springest.nl is Springest ook actief in België (zowel Vlaams als Frans), Duitsland, Engeland en Zweden. Ook zijn er zo'n 40 bedrijven die een eigen whitelabel Springest site hebben. Zo'n whitelabel noemen we een Springest Go. 

Inschrijvingen inschakelen

Om zichtbaar te worden op andere sites dan Springest.nl, moet u uw inschrijvingen inschakelen. Doe dat meteen, of lees er eerst meer over.
Als u uw inschrijvingen inschakelt wordt uw aanbod automatisch op alle mogelijke sites getoond. 

Op welke sites staat u nu?

In de admin ziet u gemakkelijk op welke sites uw producten getoond worden. Dat ziet u op het sites overzicht, onder het kopje 'aanbieder > sites'. 

De volgende punten zijn belangrijk bij het bekijken van het sites overzicht:

  • Op de Vlaamse site kunt u alleen getoond worden als uw trainingen in België, in het grensgebied of online plaatsvinden. 
  • Op de Frans-, Duits- en Zweedstalige sites is het de bedoeling dat u uw aanbod in die taal aanbied. In overleg kan dat ook in het Engels.
  • U staat op een site als er een groen vinkje staat bij 'Op site?', en als 'aantal' groter is dan 0. Het aantal staat namelijk voor het aantal producten wat specifiek voor die site geselecteerd is. Het kan zijn dat een bedrijf niet al uw trainingen toont. 
  • Het vinkje onder 'leads' geeft aan of bezoekers van die site een brochure aan kunnen vragen. Niet alle bedrijven hebben die optie geactiveerd. Het kan dus zijn dat u dit niet voor alle sites kunt aanvinken. 
  • Onder 'Go Enterprise' staan een aantal bedrijven die enkel met preferred suppliers werken. Daar kan uw aanbod niet zomaar aan toegevoegd worden. 

U kunt op twee plaatsen in de admin zien op welke domeinen een specifiek leerproduct wordt doorgeplaatst: op de pagina van het leerproduct (afbeelding links) en in uw overzicht van leerproducten (afbeelding rechts). In het Sites overzicht in de admin kunt u zien waar uw algehele aanbod wordt doorgeplaatst.

Springest Go sites

Ruim 40 bedrijven hebben een eigen whitelabel Springest site. Zo'n whitelabel noemen we een Springest Go. Springest biedt bedrijven inkoopkorting op alle producten en een gemakkelijke tool om medewerkers inzicht te geven in hun eigen leerbudget en opties. Daarnaast maakt Springest het leertraject en alle L&D kosten van medewerkers inzichtelijk, en kan zij bovendien de facturatie uit handen nemen. 

Tip: Neem contact op met onze Zakelijke afdeling als u zakelijke klanten heeft waar u uw aanbod graag intern wilt doorplaatsen. Springest kan geïntegreerd worden in alle grote LMS systemen!

Grofweg zijn er 2 opties: een Go Basic en een Go Enterprise. Het belangrijkste verschil is dat een Go Enterprise met een selectie van aanbieders werkt, en een Go Basic is een site met alle aanbieders met inschrijvingen die ook op Springest.nl staan.

Go Basic

Go Basic platformen geven automatisch alle opleidingen weer die op Springest staan en waarvoor inschrijvingen geactiveerd zijn. Voor sommige Go Basic's verloopt de facturatie via Springest. 

Go Enterprise

Go Enterprise platformen werken met hun eigen aanbod van "preferred suppliers". Dit betekent dat organisaties met een Go Enterprise platform zelf selecteren welke aanbieders, en welke producten op hun platform staan. Het kan zijn dat een organisatie slechts een deel van uw producten selecteert op hun portaal. Ook zijn er kortingsafspraken op maat mogelijk. Voor sommige Go Enterprises verloopt de facturatie via Springest.

Mediapartners & Courseboards

Deze sites vindt u helemaal onderaan in het sites overzicht. Deze sites plaatsen (een deel van) het aanbod van Springest op hun eigen site. Sommige partners nemen slechts een deel van de trainingen over, bijvoorbeeld omdat ze erg vakspecifiek zijn.

Did this answer your question?