Let op: Als aanbieder bent u verantwoordelijk voor de juistheid van uw gegevens en trainingsaanbod. Wij verwachten dat u regelmatig het aanbod op Springest controleert, en actie onderneemt zodra bijvoorbeeld prijzen zijn veranderd, of cursusdata niet meer kloppen.

In geval van onjuiste of incomplete informatie op uw aanbieders- of productpagina kan Springest contact met u opnemen. U dient de gegevens bij te werken opdat ze overeenkomen met de werkelijkheid. Bij geen reactie binnen 14 dagen na initieel contact, behoud Springest zich het recht om deze gegevens te wijzigen.

Dit artikel geeft een toelichting over de data volledigheid van de producten van een opleider.

Score per product:

Een product is opgebouwd uit verschillende velden die ingevuld kunnen worden. Bepaalde velden zijn belangrijker dan andere velden en zodoende hebben we verschillende stages bepaald. Elke stage heeft een percentage score. Zodra alle velden van een bepaalde stage 1 aanwezig zijn, dan heeft het product een score van 40%, als hetzelfde product ook de velden van stage 2 heeft, dan 60%, etc.

Stage 0 (0%; Incompleet - Niet klaar voor Springest)

Er is niet voldoende informatie aanwezig voor de Product om de voordelen van Springest te ondervinden.

Stage 1 (40%):

Belangrijke informatie voor een gebruiker om zich te oriënteren. Voor oplieders belangrijk omdat het de basis informatie vormt om inschrijvingen mogelijk te maken, echter ontbreekt informatie over locatie en datum (start en einde) van de product.

 • Product naam
 • URL
 • Beschrijving (min. 150 karakters)
 • Duur cursus (alleen voor 'Open inschrijving' en 'In-company / Maatwerk')
 • Taal

Stage 2 (tot 60%; Volledige prijs):

Belangrijke informatie voor een gebruiker om een keuze te maken. Samen met informatie in Stage 1 de informatie die nodig is om een opleiding te kunnen boeken.

 • Prijs: Prijs is opgegeven
 • BTW: BTW bedrag is opgegeven of prijs is vrij van BTW
 • Volledige prijs: Alle verplichte, bijkomende kosten zijn doorberekend in prijs.

Stage 3 (tot 80%; Genoeg informatie aanwezig voor inschrijving):

 • Startdatum in toekomst (alleen voor 'Open inschrijving' verplicht)
 • Plaats (alleen voor 'Open inschrijving' verplicht)
 • Voor 'In-company / Maatwerk' moet je of "Startdatum, Einddatum en Plaats", of regio's hebben.
 • Voor 'Thuisstudie' en 'E-Learning', zijn startdata / regio's niet verplicht.

Stage 4 (tot 100%; Compleet):

Basis informatie, maar niet beoordeelt als essentieel voor inschrijvingen. 

 • Max. Deelnemers
 • Niveau
 • Looptijd (alleen voor 'Open inschrijving' en 'In-company / Maatwerk')
 • Einddatum in toekomst (alleen voor 'Open inschrijving' verplicht)
 • Afronding
 • Tijdstip (alleen voor 'Open inschrijving' en 'In-company / Maatwerk')

Stage 5 (100%; Extra informatie voorzien, maar niet noodzakelijk):

Extra, optionele informatie.

 • PDF
 • Video
 • Croho (alleen MBO niveau)
 • Crebo (alleen HBO/MBA niveau)
 • SOI

Score per Opleider:

Om de algemene score over alle producten te bepalen voor een opleider nemen we simpelweg het gemiddelde van alle gepubliceerde producten.

Did this answer your question?