Springest biedt u de mogelijkheid om gemakkelijk meerdere producten tegelijk online te zetten. Lever ons een XML bestand of XML feed met al uw aanbod, zodat wij het op Springest kunnen plaatsen. Past u de content van de XML feed regelmatig aan dan worden deze wijzigingen op de afgesproken interval verwerkt. Meestal is deze interval een dagelijks of wekelijks import.

Is XML geschikt voor uw bedrijf?

Aanbieders die meerdere producten tegelijk willen uploaden naar Springest en automatisch willen updaten. Springest geeft meestal dit advies aan aanbieders met meer dan 30 producten. Springest geeft gratis support voor het creeren van een XML feed.

NB: Dit artikel omvat een technische oplossing voor het invoeren van leerproducten. Heeft u geen ervaring met XML en/ of XSD, neem dan contact op met uw IT-afdeling of met een externe partij. U kunt hen direct met ons laten schakelen voor een zo kort mogelijke implementatie tijd. (Heeft u een Edu-dex feed? dan staat er meer informatie hier).

XML aanleveren

Hieronder bij punt 1 staat een link waarmee u een import-xml example kunt downloaden. Dit bestand bestaat uit alle datatypen die wij aanhouden met uitleg. Per veld is toegelicht wat wij van u verwachten. Zorg dat u alles zo compleet en correct mogelijk invult. Dit waarborgt de kwaliteit van uw aanbod op Springest, waarmee u de kans op meer pageviews en een hogere conversie vergroot.

 1. Download: product_example.xml
 2. Check welke waarden zijn toegestaan per veld aan de hand van XML Schema: product.xsd
 3. Lees: Extra toelichting op velden in product.xsd voor meer informatie over de gebruikte velden en hun betekenis.
 4. Ontwikkel een eigen XML-feed met al uw producten
 5. Verander de naam van de XML in provider-name_products.xml. Voorbeeld: Springest_products.xml
 6. Valideren: We verwachten dat u de XML die u aanmaakt eerst valideert eer u het deelt met datasupport. Op de volgende website kunt u gemakkelijk uw XML valideren tegen de XSD: http://www.freeformatter.com/xml-validator-xsd.html
 7. Informeer datasupport zodra u klaar bent voor een koppeling en geef aan of er bepaalde verplichte velden niet aanwezig zijn in de XML feed. (In sommige gevallen kunnen we besluiten een veld niet te mappen en kunt u handmatig deze velden bijwerken).
 8. Mail het bestand of de url van de feed naar datasupport@springest.com. NOTE: Maak melding van de character encoding die gebruikt is voor de XML. Voorbeeld: UTF-8
 9. Heeft u al (handmatig) ingevoerde producten of importeert u via een oude XML feed producten op Springest?, dan dient u een Koppelingstabel te maken. Dit is nodig zodat de conversies, ervaringen en google ranking die op de bestaande producten zitten blijven bestaan.

XSD Versions:

Koppelingstabel

Wanneer u voor de eerste keer een XML feed gaat gebruiken of als u de 'XML ID' van uw producten in de XML feed wijzigt, moet onze database begrijpen dat de trainingen in ons systeem, overeenkomen met de trainingen uit de XML feed.

Binnen Springest geven we producten altijd een 'Springest ID' mee. Hiermee herkennen wij dit unieke leerproduct. Klanten die een XML feed gebruiken vragen wij ook een uniek 'XML ID' mee te geven per product. Dit is eveneens een uniek nummer.
 Wij vragen u het 'Springest ID' met de 'XML ID' in een bestand(koppelingstabel) te noteren zodat wij deze in de database kunnen linken.

Hoe maak ik een koppelingstabel?

 1. Ga naar uw Producten overzicht in de admin.
 2. Download uw aanbod naar CSV.
 3. Kopieer ID kolom van de CSV in een nieuw CSV bestand.
 4. Hernoem 'springest product id' naar "springest_product_id" en voeg een nieuwe kolom toe aan aan het nieuwe bestand: xml_id
 5. Gebruik de puntkomma ; als scheidingsteken. Links de springest_product_id en recht de xml_id (zie onder).
 6. Vul xml_ id kolom aan met de ID's, in de XML-feed (of EDU-DEX feed)
 7. Sla bestand op met uw opleiders naam en deel met datasupport.

Wat is het resultaat na de koppeling met een XML-feed?

De XML-feed wordt leidend voor je aanbod op Springest. Alle producten die in XML-feed staan worden bijgewerkt in Springest.

 • De producten die al bestaan in Springest (bekend ID) worden geüpdatet. Dit is dus de enige keer dat we een koppelingstabel nodig hebben. De status van de de producten in Springest blijft ongewijzigd. Gerelateerde data als statistieken, conversies, en ervaringen blijven behoudenData op de producten (dus ook startdata en prijzen) worden overschreven/vervangen door data uit de XML-feed (tenzij er expliciet met datasupport is afgesproken dat bepaalde velden niet gemapt worden en er handmatige wijzigingen in de admin mogelijk zijn).
 • Producten die nog niet bestaan in Springest worden nieuw aangemaakt. 
 • Producten in Springest, maar niet in de XML-feed, worden verwijderd. Ze bestaan nog wel in onze database, maar zijn niet meer zichtbaar in de admin. Wanneer het product(met hetzelde Externe ID) op een later moment weer toegevoegd wordt aan de XML feed zal de training weer zichtbaar worden.

XML bestanden aanleveren via SFTP

SFTP is een beveiligd protocol waarmee het eenvoudig mogelijk is om bestanden direct naar Springest te uploaden. Hierdoor is het niet meer noodzakelijk deze zelf te hosten, of per e-mail op te sturen. Er zijn verschillende applicaties geschikt om via SFTP bestanden te uploaden.

Deze functionaliteit dient eerst voor uw account ingeschakeld te worden. Neem hiervoor contact op met onze support afdeling.

Instellingen om verbinding te maken met de Springest SFTP server:

 • Hostname: sftp://sftp.springest.com
 • Poort: 9022
 • Gebruikersnaam: het unieke id van uw account
 • Wachtwoord/Key: wordt verstrekt via onze support afdeling

Let op: bestanden worden na het uploaden direct automatisch verplaatst, hierdoor zijn ze niet zichtbaar in bijvoorbeeld een SFTP applicatie.

Lees verder:

Did this answer your question?