In dit artikel vindt u additionele informatie om de XML correct naar wens te kunnen opzetten:

Veldmapping:

Hieronder vindt u een overzicht van alle velden in de product.xsd met een nadere toelichting en voorbeelden. Deze velden zijn hier benoemd om het eenvoudiger leesbaar te maken. In Automatisch updaten van uw aanbod met XML vind u het bestande product.xsd. Hierin staat de technische opzet van de XML structuur beschreven, inclusief alle mogelijke data types/waarden.

Kijk ook naar ons xml voorbeeld om een beeld te krijgen hoe al deze data moet worden vormgegeven.

 • Products / Product  is root element van de XML. De onderstaande elementen vormen de structuur voor een product. Elk nieuw product start met het element  
 • ID Gebruik het ID element om een unieke waarde toe te kennen aan het product. Deze wordt door Springest gebruikt om bestaande producten te updaten. De Importer werkt CRUD. Dit betekent dat als een ID nog niet bestaat in de Springest Database, een nieuw product aangemaakt. Als een ID niet aanwezig is in de XML, maar wel in de database dan verandert de status van het product naar 'verwijderd'. Als een product ID gevonden wordt, dan wordt alle informatie uit de xml geupdate zodat de training volledig is bijgewerkt.  Informeer datasupport altijd wanneer u de ID's in de xml aanpast. Verplicht veld  
 • Name Gebruik het Name element om de naam van het product op te geven. Deze naam moet uniek zijn. Ook als u meerdere dezelfde producten aanbiedt in andere talen. Ons advies is om de taal dan te noemen in de 'Name'.  Verplicht veld 
 • Description Gebruik het Description element om een beschrijving op te geven. Maak gebruik van CDATA om HTML opmaak mee te geven.  Leestekens die geaccepteerd worden binnen CDATA: ' " < > &. De volgende HTML tags zijn toegestaan:  p, b, strong, h2, em, i, ul, ol, li, br. Overige HTML tags worden niet overgenomen. Lees meer over het gebruik van CDATA in XML. Verplicht veld  
 • Images Images is een root element voor afbeeldingen opgebouwd uit een of meerdere ImageUrl elementen 
 • Images/ImageUrl Gebruik ImageUrl element om een url mee te geven van een afbeelding.   
 • VideoEmbed Gebruik VideoEmbed element om video te plaatsen op het product door middel van een URL 
 • Language Gebruik Language element om de taal op te geven die van toepassing is op het product.  Verplicht veld 
 • VatIncluded    Gebruik het VatIncluded veld om aan te geven of de prijs van het product Vrijgesteld is van BTW of niet.  Mogelijk waarden: 'exempt', Prijs op product is vrijgesteld van BTW. Indien u hier gebruik van maakt, graag altijd dit met onze support afdeling communiceren. 'no', prijs op product is niet vrijgesteld van BTW getoond worden. Wij verwachten in dit geval dat VatAmount aanwezig is en een correcte prijs BTW prijs weergeeft. Verplicht veld 
 • VatAmount Gebruik het VatAmount element om het bedrag aan BTW op te geven van de opgegeven prijs onder het Price element. Indien u BTW vrijgesteld mag leveren, is de waarde van dit veld niet relevant. Verplicht veld
 • PriceExemptAmount   Gebruik het PriceExemptAmount element om een alternatieve prijs op te geven vrijgesteld van BTW.  Hiermee is het mogelijk om prijs zowel vrijgesteld als prijs belast met BTW op te geven per product.  De prijs vrijgesteld van BTW wordt getoond aan gebruikers (werknemers van organisaties) die product vrijgesteld van BTW kunnen afnemen.  (alleen relevant als u een training zowel BTW vrij als BTW belast afgenomen mag worden)  
 • PricePeriod Gebruik het PricePeriod veld om aan te geven over welke periode de prijs getoond wordt. Mogelijke waarden:  'monthly', opgegeven prijs is per maand'yearly', opgegeven prijs is per jaar'all', opgegeven prijs geldt voor de totale duur van de opleiding.  Verplicht 
 • PriceAgreement Enkel van toepassing op Incompany/maatwerk producten. Voor de overige producten negeren wij deze waarde. Gebruik het PriceAgreement element om aan te geven of er in overleg afspraken gemaakt kunnen worden over prijs.  Waarde:  true/false 
 • AdditionalCosts Gebruik  als root element om extra kosten te specificeren. Door gebruik te maken van AdditonalCosts krijgt u de mogelijkheid om per kostensoort een ander BTW percentage te vragen. Tevens kunt u aangeven of producten optioneel of verplicht zijn. Optionele kosten geven wij weer gedurende het bestelproces, en een eindgebruiker kan deze wel of niet betalen.  
 • AdditionalCost Gebruik AdditionalCost element om een of meerdere kosten op te geven. 
 • AdditionalCost/Type   Gebruik type element om het type kosten op te geven.  
 • AdditionalCost/Price Gebruik Price element om de prijs van de koste op te geven. 
 • AdditionalCost/VatIncluded Gebruik het VatIncluded veld om aan te geven of de prijs van de koste Vrijgesteld is van BTW of niet.  Mogelijk waarden: 'exempt', Prijs van de koste is vrijgesteld van BTW. Dit diet u eenmalig expliciet te vermelden aan datasupport.'no', prijs van de koste is niet vrijgesteld van BTW getoond worden. In dit geval verwachten wij altijd een prijs opgegeven bij Vatamount. Verplicht 
 • AdditionalCost/VatAmount Gebruik het VatAmount element om het bedrag aan BTW op te geven van de opgegeven prijs onder het Price element. Verplicht 
 • AdditionalCost/PriceExemptAmount   Gebruik het PriceExemptAmount element om een alternatieve bedrag voor de koste op te geven vrijgesteld van BTW.   
 • AdditionalCost/VATExemptAmount Gebruik het VATExemptAmount element om het BTW bedrag op te geven voor het opgegeven bedrag vrijgesteld van BTW. Sommige product met laag BTW moeten wel opgeteld worden in de totale prijs die is vrijgesteld van BTW.(alleen relevant als u een training zowel BTW vrij als BTW belast afgenomen mag worden)   
 • AdditionalCost/Mandatory Gebruik het Mandatory element om aan te geven of de koste verplicht is of optioneel. Optionele kosten kunnen door een gebruiker tijdens het boekingsproces wel of niet meegenomen worden in de aanschaf.   
 • PriceComplete Gebruik het PriceComplete element om aan te geven of alle verplichte kosten zijn opgegeven. Wij verwachten altijd dat de prijzen volledig zijn. Niet volledige producten kunnen worden verwijderd. Verplicht veld
 • PriceInfo Gebruik het PriceInfo element om extra informatie mee te geven omtrent de prijs.  
 • CourseType Gebruik het CourseType element om aan te geven wat het de vorm is van het product. In de meeste gevallen vult u hier 'course' in. Verplicht 
 • Duration Gebruik het Duration element om de totale lesduur van het product op te geven.  Duration Gebruik het Duration element om de totale lesduur van het product op te geven.  Verplicht 
 • DurationUnit Gebruik het DurationUnit element om de eenheid van de duur op te geven.  Verplicht 
 • DurationAgreement Enkel van toepassing op Incompany/maatwerk producten. Gebruik het DurationAgreement element om aan te geven of er in overleg afspraken gemaakt kunnen worden over de duur.   
 • Runtime Gebruik het Runtime element om extra informatie mee te geven over de doorlooptijd van de training.  Voorbeeld: "De opleiding bestaat uit 4 cursusavonden verspreidt over 2 maanden" 
 • Completion  Gebruik het Completion element om extra informatie mee te geven over de afronding van het product. Voorbeeld: "Diploma", "Certificaat" 
 • MaxParticipants Gebruik het MaxParticipants element om het max aantal deelnemers op te geven voor het product. Een training kan nooit plaatsvinden met meer mensen dan deze opgegeven waarde. 
 • MaxNumberOfSeats Gebruik het MaxNumberOfSeats element om het (max) aantal plaatsen aan te geven dat nog beschikbaar zijn voor de gekoppelde startdatum.  
 • MinNumberOfSeats MinNumberOfSeats is alleen relevant wanneer u gebruik maakt van Automatisch annuleren. Wij annuleren een startdate wanneer aan de voorwaarden van MinNumberOfSeats niet is voldaan 
 • AvailableSeats Met AvailableSeats kunt u aangeven hoeveel plaatsen er nog beschikbaar zijn. Wanneer deze op 0 staat sluiten wij de startdatum. Deze is dan wel nog zichtbaar maar niet meer boekbaar.    
 • WebAddress Gebruik het WebAddress element om de webpagina op te geven van het product aan de hand van een URL. Verplicht 
 • PdfBrochure Gebruik het PdfBrochure element om een Brochure te koppelen aan het product.  
 • ProductType  Gebruik het ProductType element om op te geven wat het type product is.  'open', Open inschrijving'home', Thuisstudie'in-company', incompany/maatwerkelearning'book''evenement' (zelden gebruikt)'learning-bite'  (zelden gebruikt)'group', een product specifiek voor groepsinschrijving bij bestaande klanten. Voor dit type product moet een specifiek domein op worden gegeven onder het veld AllowedSites Verplicht 
 • Region Region/name Gebruik Region element om een of meerdere regio's op te geven. Region is alleen van belang als u voor producten geen startdata meegeeft. Indien er startdata aanwezig zijn deducteren wij uit het veld 'Place van de betreffende startingdateplace' (lees startdatum)  wat de correcte regio is waar dat startmoment gaat plaatsvinden.  
 • Level Gebruik het Level element om het niveau mee te geven.  
 • PriceDiscounts/ Discount Enkel voor producten die aan Go sites gekoppeld worden. Neem contact op met datasupport@springest.com als u verschillende kortingen hanteert.  
 • Go Gebruik Go elementen om voor GO/zakelijke platform aan te geven waar u de korting wenst te hebben.    
 • StartingDatePlace/ID Gebruik ID element om een uniek ID mee te geven per StartingDatePlace element.  Vrij tekstveld 
 • StartingDatePlace/Startdate Gebruik Startdate element om de startdatum van product op te geven. yyyy-mm-dd 
 • StartingDatePlace/Enddate Gebruik Enddate element om de einddatum van product op te geven.  yyyy-mm-dd 
 • StartingDatePlace/Place Gebruik Place element om de locatie/plaats op te geven Vrij tekst veld 
 • StartingDatePlace/StartdateIsMonthOnly  Gebruik StartdateIsMonthOnly element om aan te geven dat de startdatum een maand betreft  boolean 
 • StartingDatePlace/EnddateIsMonthOnly  Gebruik EnddateIsMonthOnly element om aan te geven dat de startdatum een maand betreft boolean 
 • StartingDatePlace/StartGuaranteed  Gebruik StartGuaranteed element om aan te geven dat de startdatum gegarandeerd plaats vindt.  Wanneer deze op true staat tonen wij dit op onze website. boolean 
 • Courseday/ID Gebruik ID element om een uniek ID mee te geven per CourseDay element.  Vrij tekstveld 
 • Courseday/Date Gebruik Date element om aan te geven op welke dag het product plaatsvind.  yyyy-mm-dd 
 • Courseday/Place Gebruik Place element om de locatie/plaats op te geven  Vrij tekstveld 
 • Courseday/Name Gebruik Name element om een naam aan de dag te geven. Voorbeeld: 'Lesdag 1: Introductie' Vrij tekstveld 
 • Courseday/Starttime Gebruik Starttime element om de starttijd op te geven van dag.  hh:mm 
 • Courseday/Endtime Additionele opties: Gebruik Endtime element om de Eindtijd op te geven van dag.  hh:mm 
 • PePoints Neem contact op met datasupport@springest.com als u PE punten wilt toekennen aan uw producten 
 • CrohoID Gebruik het CrohoID element om ID op te geven volgens het keurmerk. Lees ook:  https://www.springest.nl/keurmerken/croho 
 • CreboID Gebruik het CrohoID element om ID op te geven volgens het keurmerk. Lees ook:  https://www.springest.nl/keurmerken/crebo 
 • Purpose Alleen voor vitality producten. Het doel van het product. 
 • CostPlacements Alleen voor vitality producten. Hoe de kosten geplaatst worden. Dit kan afhankelijk van het contract met de klant verschillen per site. 
 • AllowedSites Gebruik AllowedSites als root element om de sites op te geven waar het product gepubliceerd moet worden. Enkel gebruiken voor 'group' producten. 

Kosten invoeren in XML

Cursusprijs

 <Price>

Dit veld kunt u het totale verplichte kosten opgeven voor de opleiding.

Het is ook mogelijk om de totale verplichte kosten te specificeren per kostenpost. Vul dan enkel het lesgeld in en vul de extra kosten in onder <AdditionalCosts>. Hieronder meer over het gebruik van verschillende kostenposten.

<VatAmount>

Hier kunt u aangeven wat het BTW bedrag is voor de cursus.

NB. Als u gratis opleidingen wilt aanbieden op Springest, geef dan de waarde 0 mee voor 'price' veld in de XML. Voor in-company trainingen kunt u het veld leeg laten. Om er voor te zorgen dat 'op aanvraag' wordt getoond geef dan de waarde 'true' mee voor 'price-agreement' veld in de XML.

Cost types, taxes and calculations in the XML:

It is possible to state the costs per cost type. This can be useful for example when you have different vat percentages per cost type.
 If this is the case you can fill in the cost for the 'tuition fee' in <price> and for stating different cost types and matching VAT percentages you can use the node <AdditionalCosts> stating each cost type and all values per <AdditionalCost>.

Our example:
 Let assume you have these values in the xml:

<Price>100</Price>

<AdditionalCost>

<Type> lunch </Type><Price> 40</Price> <VatIncluded> no</VatIncluded><VatAmount> 3</VatAmount><Mandatory> no</Mandatory>

</AdditionalCost>

<AdditionalCost>

<Type>registration fee </Type> *
 <Price> 20</Price>
 <VatIncluded> no</VatIncluded>
 <VatAmount> 5</VatAmount>
 <Mandatory>no</Mandatory>

</AdditionalCost>

* see our xsd for possible values. Note that tuition fee is not included because we expect it to be(included) in the <price> tag, it is 100 in our example.

Calculating course price.

Below a tabel with different price options:

Adding different cost types from Additional Costs:

The calculation follows the same method as for <price>.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Calculation of the TOTAL price:

We will sum all mandatory costs and add to the total of the course price.

Additional information:

 • Courses free of charge should have <price>0</price>
 • For <producttype> in-company</producttype> there should not be a price. To make sure we don't show a price you can use the <PriceAgreement> true</PriceAgreement in the XML. We won't show any prices in that case.
 • The <VATamount> for for In-company trainings is not relevant. Please leave empty.
 • Optional costs are not shown until the actual booking is happening. On this booking screen we will give users the option to book any optional costs.

Have any questions or feedback for us? Please reach out to support@springest.nl and we will get back to you as soon as possible.

Aanleveren van startdata en rooster

Het komt vaak voor dat eenzelfde training meerdere startdata heeft. Aangezien de XML enkel unieke titels (unieke id's) mag bevatten, is het de bedoeling dat de verschillende data aan dezelfde training gekoppeld worden.

Hieronder ziet u de structuur waar aangehouden moet worden, welke ook in het xml voorbeeld te zien is


 
    product-0001
   
     

       2014-08-24
       Amsterdam
       false
       2014-09-24
       false
       true
       
         
           ROO16_0657
           2017-02-08
           
           09:00:00
           17:00:00
           UTRECHT
         
       
     
     

       2014-09-24
       Rotterdam
       false
       2014-10-24
       false
       false
       
         
           ROO16_0657
           2017-02-08
           
           09:00:00
           17:00:00
           UTRECHT
         
       
     
   
 

Trainers toevoegen aan trainingen

U kunt gebruik maken van uw XML-feed voor Springest, om ook automatisch (nieuwe) trainers te koppelen aan uw aanbod op Springest. U hoeft enkel de email van de trainer toe te voegen aan de XML. Zie hieronder het gedeelte wat aan de XML-feed moet toegevoegd worden:


       
        trainer_name_a@springest.com

       
        trainer_name_b@springest.com

 

Mocht de email nog niet bekend zijn in ons systeem, dan wordt automatisch een uitnodiging gestuurd naar de betreffende persoon om een trainer profiel aan te maken. Het profiel zal vervolgens automatisch gekoppeld zijn met de trainingen die u hebt aangegeven in de XML.

Importeren van trainer gegevens

Naast het koppelen van trainers aan trainingen is het ook mogelijk om trainers los toe te voegen aan. Via een aparte trainer XML/FEED is het mogelijk om alvast de gegevens van trainers aan te leveren. Wij zullen automatisch de trainers toe voegen aan ons systeem. Op basis van het aangeleverde email adres wordt een uitnodiging gestuurd aan de trainers om hun account te bevestigen. Het profiel van de trainers is op dat moment al aangevuld met de gedeelde informatie.

Bekijk het XML en XSD voorbeeld om te zien welke informatie is in te laden.

Aanleveren van trainer gegevens

 1. Download: import_trainer_example.xml
 2. Voeg trainers toe aan de hand van de bestaande velden (zo compleet mogelijk)
 3. Check welke waarden zijn toegestaan per veld aan de hand van XML Schema: import_trainers_example.xsd
 4. Verander de naam van de XML in Provider-name_AllTrainers.xml. Voorbeeld: Springest_AllTrainers.xml
 5. Valideren: We verwachten dat u de XML die u aanmaakt eerst valideert eer u het deelt met datasupport. Op de volgende website kunt u gemakkelijk uw XML valideren tegen de XSD: http://www.freeformatter.com/xml-validator-xsd.html
 6. Mail het bestand of de url van de feed naar datasupport@springest.com
 7. NOTE: Maak melding van de character encoding die gebruikt is voor de XML. Voorbeeld: UTF-8

PE punten toevoegen

Het is mogelijk om informatie over PE Punten per training aan te leveren via een Springest XML-feed.

In het XML voorbeeld kan je zien hoe je verschillende PE organisaties, type punten, punten aan de XML kan toevoegen.

Hieronder is de structuur nog eens uitgelicht:

f

           
               
               
               
           
             
               
               
               
           
       

Uit welke organisaties kan ik kiezen?

Op dit moment hebben we een aantal organisaties gekoppeld in ons systeem. Neem gerust contact met ons op als er een organisatie ontbreekt.

De volledige lijst van organisatie namen en type punten die we op dit moment hebben kunt u terug vinden onder het kopje PE Punten op de training pagina:

Vragen of feedback?
Neem dan contact met ons op door te mailen naar support@springest.nl. Wij staan u graag te woord!se

Did this answer your question?