Het komt wel eens voor dat iemand een inschrijving doet voor een cursus/training waarvan de prijs niet klopt. Bijvoorbeeld omdat de informatie op Springest verouderd is, of het BTW bedrag niet klopt. In sommige gevallen is het dan mogelijk om de prijs van de inschrijving achteraf aan te passen.

NB. Het kan ook zijn dat de prijs anders is, omdat het een inschrijving op een zakelijk platform betreft. In sommige gevallen wordt een korting gegeven. Bekijk dit overzicht om te zien of dit het geval is.

De huidige prijs is te laag

Let op! Als het een inschrijving is via een zakelijk Go-portaal, kan de prijs allen worden aangepast als de factuur nog niet in behandeling is genomen.

  1. Controleer waarom de prijs van de inschrijving niet klopt. Pas de prijsdetails aan op het product in de admin. Let op dat ook het BTW bedrag klopt. 
  2. Neem contact op met de cursist om te verifiëren dat hij/zij akkoord is met de prijswijziging. Het is belangrijk dat u dit aan Springest kunt aantonen.
  3. Neem contact op met Springest Support. Wij passen de prijs van de inschrijving aan. U kunt nu de factuur opmaken en indien nodig uploaden. Vermeld daarbij:
  • Wat de oorspronkelijke prijs was
  • Wat er is aangepast, en waarom
  • Toestemming van de cursist (bijvoorbeeld dmv een screenshot van de mail, of een losse mail van de cursist naar ons)

De huidige prijs is te hoog

  1. Controleer waarom de prijs van de inschrijving niet klopt. Pas de prijsdetails aan op het product in de admin. Let op dat ook het BTW bedrag klopt.
  2. Neem contact op met Springest Support. Wij passen de prijs dan voor u aan.

Wat als Springest de prijs niet kan aanpassen?

Als de factuur reeds door ons in behandeling is genomen, kan de prijs niet meer worden aangepast. Er zijn twee mogelijkheden:

  1. De huidige inschrijving wordt geannuleerd, en er komt een nieuwe inschrijving voor de complete prijs. Er is dan een creditfactuur nodig voor de reeds ingediende factuur.
  2. De cursist doet een inschrijving voor enkel de aanvullende kosten. U dient een tweede factuur in met enkel de aanvullende kosten.

In beide gevallen kunt u contact opnemen met Springest. Geeft u daarbij aan welke van beide opties u volgt.

Did this answer your question?