Bij elke training op Springest staan aan de rechterkant een aantal "gerelateerde trainingen". Deze worden bepaald aan de hand van de volgende criteria:

  • Het aantal keer dat voor beide opleidingen informatie is aangevraagd door dezelfde bezoeker.
  • De mate van overeenkomst in de woorden die in de titel en tekst gebruikt worden.
  • Het aantal onderwerpen dat dat overeenkomt tussen de trainingen.
  • Het aantal en de gemiddelde hoogte van het cijfer van de ervaringen van de training (een hoger cijfer en meer ervaringen zorgen voor hogere positie in de gerelateerde trainingen).

Het kan dus voorkomen dat een training veel ervaringen heeft, maar niet als gerelateerde training verschijnt. Dat kan door de afwijkende naam of tekst komen, of door andere gekozen gekoppelde onderwerpen. Andersom kan het voorkomen dat een training qua woord- en/of onderwerpkeuze overeenkomt, maar te weinig of te lage ervaringen heeft om in de gerelateerde trainingen te verschijnen.

Did this answer your question?