U kunt startdata van uw leerproducten automatisch laten annuleren wanneer voor een bepaalde datum het minimaal aantal deelnemers niet wordt bereikt. Dit hoeft u dan niet meer handmatig te doen en neemt u een hoop werk uit handen.

Hoe stel ik dit in?

Onder standaardwaarden

U kunt automatische annulering van startdata op twee verschillende plekken in de admin instellen. Ten eerste kunt u dit instellen onder Standaardwaarden, onder de kop "Inschrijvingen". Hier kunt u onder "Automatisch annuleren" een minimaal aantal deelnemers en een deadline instellen. Het minimum aantal deelnemers is het aantal deelnemers waarmee de cursus of training kan doorgaan, en de startdatum dus niet wordt geannuleerd. De deadline betreft het aantal dagen voor de startdatum waarbinnen het minimum aantal deelnemers moet zijn bereikt om de cursus door te kunnen laten gaan. Als het minimum aantal deelnemers niet wordt bereikt binnen de deadline, dan wordt de startdatum geannuleerd. Onder Standaardwaarden stelt u een standaard minimum aantal deelnemers en deadline in.

Per product

Ten tweede kunt u bij het bewerken van een leerproduct in de admin onder "Deelnemers" de instellingen voor automatische annulering aanpassen. U vult hier eerst het maximaal aantal deelnemers in. Daarna kiest u of u de standaardwaarden wilt gebruiken voor automatische annulering, deze voor dit product specifiek wilt instellen, of automatische annulering wilt uitschakelen. Als u de instellingen voor automatische annulering specifiek aanpast voor dit product, worden de instellingen die u onder standaardwaarden heeft ingevoerd voor dit product overschreven. Bijvoorbeeld: als u onder standaardwaarden heeft ingevoerd dat het minimum aantal deelnemers 5 is, en bij een specifiek product 3, dan wordt de startdatum geannuleerd bij minder dan 3 inschrijvingen voor de deadline.

Standaard is automatische annulering uitgeschakeld.  Wanneer u automatisch annuleren onder Standaardwaarden heeft ingeschakeld, worden deze instellingen meegenomen voor al uw leerproducten en wordt automatische annulering ingeschakeld. Als u automatisch annuleren voor een specifiek leerproduct wilt deactiveren, moet u dit dus handmatig doen op de pagina van het leerproduct in de admin.

Hoe ziet dit eruit?

Onder Standaardwaarden

Op de pagina van het leerproduct in de admin

Hoe werkt het?

Wanneer u automatische annulering heeft ingeschakeld en het minimum aantal deelnemers wordt bereikt voor de deadline, gebeurt er niets. De startdatum blijft beschikbaar en wordt niet geannuleerd. Als het minimum aantal deelnemers niet wordt bereikt, ontvangen de deelnemers, eventuele contactpersonen en u een mail met het bericht dat de startdatum is geannuleerd. Daarnaast komt er bij de startdatum op de pagina van het leerproduct te staan dat deze geannuleerd is.

Automatische annulering op zakelijke Springest Go platformen

Automatische annulering is zeker een handige functie wanneer u leerproducten aanbiedt via zakelijke Springest Go platformen. Als u grote aantallen inschrijvingen ontvangt via deze platformen, scheelt automatisch annuleren u een hoop handwerk. Bij annulering van een startdatum voor een inschrijving via een Springest Go platform, ontvangen ook managers, relevante afdelingen en eventuele betalingspartners hier bericht van.

Hoe ziet dit eruit?

De mail die deelnemers ontvangen bij annulering

De mail die u ontvangt bij annulering

Weergave van een geannuleerde startdatum op de pagina van het leerproduct

Did this answer your question?