Locked tickets gebruiken

Met actiecodes tickets aanbieden met korting

Meer dan een week geleden bijgewerkt

Met Stager kun je speciale (kortings)tickets verkopen aan de deur en in de ticketshop, die pas te zien is nadat er een actiecode is ingevoerd. Dit werkt als volgt:

  • Ga naar Settings - Ticketing - Ticket types en maak een nieuw ticket type aan. Geef het een passende naam zoals 'promo ticket' en selecteer Locked in het selectiemenu van het ticket type.

  • In het Event - Tickets tab van een evenement waarvoor je een actie wilt opzetten, zie je het aangemaakte ticket terug onder Locked Tickets. Vul de (kortings)prijs in en geef een actiecode op. Deze actiecode vult de bezoeker later in in de ticketshop en krijgt dan de locked tickets te zien.

  • Klik op Edit details om verdere verkoopinstellingen aan te passen, zoals verkoopperiode of aantal tickets dat maximaal verkocht kan worden per sessie.

  • Vervolgens verspreid je deze actiecode onder potentiële bezoekers met het bericht dat ze door het invoeren van deze code met korting tickets kunnen krijgen voor het event.

  • In de ticketshop klikt de klant het event aan en daar kunnen ze de verkregen actiecode invoeren. Vervolgens worden de locked tickets zichtbaar.

NOTE: De actiecode is hoofdlettergevoelig. Pas ook op dat je niet per ongeluk een spatie voor of achter de code plakt, daardoor lijkt het net alsof de code niet werkt. 

NOTE: Actiecodes kunnen meerdere keren gebruikt worden. Alleen het aantal tickets per sessie en het totaal aantal tickets is te limiteren.


Was dit een antwoord op uw vraag?