Stager heeft een te gekke mailmodule waarmee je heel gericht gepersonalizeerde mailings verstuurt, bijvoorbeeld over aankomende events. Hoe je dat doet lees je hier.

Marketing mailings mogen worden verstuurd wanneer ontvangers zelf toestemming hebben gegeven. Dit kunnen ze doen door opt-ins aan te vinken bij het bestelproces van een ticket óf door zichzelf voor de nieuwsbrief in te schrijven via je website. 

Het inschrijven via de website gaat als volgt:

  • Plaats een formulier op jouw eigen website waarmee bezoekers zich in kunnen schrijven voor een bepaalde nieuwsbrief. Middels het formulier geeft de website bezoeker een email adres op.

  • Het formulier wordt verzonden naar de backend van jouw eigen website. Wanneer de backend van jouw website een inschrijvingsverzoek ontvangt wordt deze doorgezet naar de API van Stager. Het verzoek kan niet direct vanuit de browser van de bezoeker aan Stager worden verstuurd omdat (1) de Stager API token dan bekend is bij de browser van de inschrijver, en (2) omdat browsers niet toestaan (CORS) dat een API van een derde partij wordt benaderd.

  • Wanneer de Stager API een inschrijvingsverzoek ontvangt sturen we een welkomstmail naar het opgegeven e-mail adres.

  • De ontvanger verifieert het e-mail adres door op een link in de mail te klikken. De inschrijving is nu compleet.

  • Vanaf dat moment is de bezoeker terug te vinden via Contacts en mag op de hoogte gehouden worden!

Laat dit integreren door je website developer of systeembeheerder. 

Stager opt-in registratie API details

Opt-ins registreren in Stager doe je met een POST request naar het volgende endpoint:

https://[organization].stager.nl/api/ticketshop/optin/register?token=[token]&email=[email]

Hierin zullen de volgende waarden moeten worden vervangen:

  • [organization] — de subdomeinnaam van jouw organizatie in Stager

  • [token] — het "access token" zoals te vinden in: Settings - Marketing - Opt-ins

  • [email] — het email adres waarmee de bezoeker zich wil inschrijven

NOTE 1: De query parameters ([token] en [email]) moeten URL-encoded worden, dit is vooral van belang voor het email address omdat deze sowieso een @-teken bevat wat omgezet moet worden naar %40.

NOTE 2: Door een nieuwe "access token" te genereren op Settings - Marketing - Opt-ins, wordt het oude token onbruikbaar.

Hier een voorbeeld van een API request om het email adres dansfreak@subcultuur.nl aan te melden vanaf de command-line met curl:

curl -X POST 'https://yourvenue.stager.nl/api/ticketshop/optin/register?token=abcdabcd-d7b1-42b9-adc8-278d12341234&email=dansfreak%40subcultuur.nl'

Was dit een antwoord op uw vraag?