Contacten komen op verschillende manieren in de database terecht:

Contacten handmatig toevoegen

Klik op Marketing - Contacts - Create new - Contact voor het aanmaken van een nieuw contact. Vul contactgegevens in en ken eigenschappen toe, zoals Contact Type, Personnel function en Interests.

Contacten onderscheiden zich van elkaar door een uniek Primary e-mailadres. In het relatiebeheer systeem staat dit mailadres gemarkeerd als primair adres, wat zoveel wil betekenen dat alle communicatie vanuit Stager verloopt via dit mailadres. Elke primair mailadres is uniek en de herkenning van dubbele relaties gebeurt op dit mailadres.

Betreft het contact een medewerker die diensten vervult voor je organisatie? Vink dan juiste Personnel Function aan. De relatie verschijnt bij Event - Personnel in het drop-downmenu wanneer betreffende functie wordt geselecteerd. Deze relatie kan dan worden ingeroosterd. 

Het contact krijgt dan ook permissies om in hun personeelslogin in de ticketshop de plan module voor personeel in te zien. Diensten voor functies die aan de relatie zijn meegegeven en waarbij de Plan Mode in Event - Personnel aan staat, zijn zichtbaar voor de relatie. Hij of zij kan zijn/haar beschikbaarheid opgeven (Cool & Awesome) of zichzelf inroosteren voor openstaande diensten.

De Source geeft aan hoe de relaties in Contacts terecht is gekomen.

NOTE: Je past meerdere contacten in één keer aan met de Bulk edit functie. Doe eerst een zoekopdracht en kies onderaan het zoekresultaat voor Add om informatie toe te voegen of Overwrite om informatie te overschrijven.

Was dit een antwoord op uw vraag?