Memberships aanmaken bij contacten

Contacten de mogelijkheid geven een specifiek ticket te kunnen kopen

Meer dan een week geleden bijgewerkt

Met Memberships kan gratis of met korting toegang worden verschaft aan bepaalde contacten. Denk bijvoorbeeld aan leden die online tickets kunnen kopen met korting of vrijwilligers en medewerkers, die een pasje krijgen dat gratis toegang verschaft tot evenementen. Maar je kunt ook Memberships aanmaken voor bands die hiermee de mogelijkheid krijgen om slots te kopen voor oefenruimtes.

Een membership is de mogelijkheid om een specifiek ticket type te kunnen kopen als je ingelogd bent in de ticketshop. Dit ticket type is normaal niet te zien in de ticketshop. Per event kan je dit ticket type aan- of uitzetten, maar het contact moet eerst wel een memberships hebben voor dit ticket type.

Een membership kan een Membership only ticket zijn - dit gaat om betaalde membership - of een Guest ticket, voor gratis memberships. Maak deze ticket types eerst aan bij Settings - Ticketing - Ticket types voordat je ze kunt toewijzen aan contacten.

Het aanmaken van Memberships gaat als volgt in zijn werk:

  • Ga naar Marketing - Contacts

  • Zoek vervolgens een contact of maak een nieuw contact aan.

  • In het tabblad Membership wijs je een ticket type toe. Alleen tickets die bij Settings - Ticketing - Ticket types het type 'Membership' of 'Guest ticket' hebben meegekregen, kunnen worden toegewezen. Gebruik Membership tickets voor kortingstickets en Guest tickets voor gratis toegang. Lees hier meer over ticket types.

  • Geef een start- en einddatum mee. Zorg ervoor dat het event waarvoor de member tickets mag kopen binnen die datum ligt. Ligt het event buiten die datum? Dan kunnen bezoekers geen membership only tickets kopen voor het event.

  • Onder Membership geef je per ticket type aan hoeveel tickets gedurende een bepaalde periode kunnen worden verkregen.

NOTE: Vul je niets in, dan is er geen limiet. 

  • De foto die wordt geüpload verschijnt bij het scannen van de barcode of QR-code van de pas of het e-ticket, ter controle voor de kassamedewerker. Het wordt aangeraden om ook de tekstuele versie van de barcode (bijv. “SR7785811599144”) mee te printen op een pasje. 

  • Gebruik alleen PNG of JPG/JPEG bestanden voor de foto's.

Middels Regenerate wordt een nieuwe barcode worden aangemaakt. Als je een barcode regenereert wordt de vorige barcode ongeldig en kan het contact niet meer met de oude barcode naar binnen.

Was dit een antwoord op uw vraag?