Tickets importeren

Ticket codes en ticket kopers importeren in Stager

Meer dan een week geleden bijgewerkt

Start je net met Stager en wil je de tickets importeren die nog verkocht zijn met je vorige ticketing systeem? Of heb je tickets verkocht via meerdere Stager accounts en wil je met één account scannen? Dan kan de ticket importer een heleboel werk voor je uit handen nemen. Als je de naam van de ticket koper en het email adres toevoegt aan het import bestand, dan importeren we de ticket kopers ook meteen als contact, inclusief order details. Zo kun je ze makkelijk vinden en mailen wanneer er bijvoorbeeld extra informatie beschikbaar is over het event waarvoor ze tickets hebben gekocht.


NOTE: Gebruik eerst de 'single ticket code' functie om te testen of de ticket codes goed werken. Bijvoorbeeld met * ervoor en erachter of juist zonder? Importeer één voorbeeld ticket code bij een test event, open de Stager app of ga naar Door sales - scan tickets en scan het originele geprinte ticket. Accepted? Gebruik dan de multi ticket importer om de rest te importeren.
Zorg dat je elke barcode altijd maar één keer importeert per Stager omgeving, want elke barcode dient uniek te zijn.

Multi ticket importer

Selecteer het juiste event en kies of je wilt doorgaan met importeren wanneer het totaal aantal tickets dat je hebt ingesteld op het tickets tab van het event wordt bereikt (kies dan 'Enabled') óf dat je wilt dat de import stopt wanneer er geen beschikbare tickets meer over zijn (kies dan 'Disabled').

Download het voorbeeld CSV en gebruik dit om de ticket codes, de namen van je ticket kopers en hun e-mailadres toe te voegen. Sla op als .csv en sleep het bestand naar het witte upload vak.

Controleer op de volgende pagina of de juiste data in de juiste kolom staat. Yes? Dan ben je klaar om te importeren!

De contacten die nog niet in Contacts bestonden, zijn aangemaakt en terug te vinden via Marketing - Contacts, mits er een e-mailadres is ingevuld. De order is terug te vinden via Contact - Orders en Orders met als order date de datum van de import.

Geïmporteerde tickets zijn op het ticket tab van een event terug te zien aan de gele kleur. Het kan zijn dat het aantal in de ticket sales status het 'total number of tickets' overschrijdt wanneer je ervoor hebt gekozen om meer tickets te importeren dan dat er beschikbaar waren.

Single ticket importer

Eén ticket code importeer je via de single ticket importer. Hier selecteer je het event, voeg je de ticket code toe en kies je of je wilt of er wel of niet een nieuw ticket aangemaakt moet worden wanneer er geen beschikbare tickets (meer) zijn voor het event.

In het Imported tickets for event overzicht vind je alle geïmporteerde tickets terug, zowel geïmporteerd met csv bestand via de multi ticket importer als toegevoegd via de single ticket importer.

Previous imports

Bij Previous imports vind je een overzicht van alle gedane .csv imports. Bekijk de status en welke ticket codes er zijn geïmporteerd door op de blauwe link onder Tickets te klikken. En als je wilt zien welke contacten er allemaal zijn geïmporteerd, dan klik je op de link onder Contacts. Als het aantal 'imported' afwijkt van de 'total', dan is dat omdat de contacten al bestonden in je Stager account en deze zijn dan niet geïmporteerd.

Spaties en (+ - =) in barcodes

Sommige ticketing partijen kennen de spatie ook als een teken wat onderdeel kan zijn van de ticketcode. Stager herkent de spatie als los teken als deze tickets zijn scanbaar met de Stager app. Wel moeten de barcodes die met een spatie beginnen handmatig geïmporteerd worden. Barcodes die met een spatie beginnen als eerste teken worden niet goed geïmporteerd als via de multi ticket importer. Spaties halverwege de code of aan het einde vormen geen probleem.

Als een barcode met een plus, min of is teken begint (+ - =) dan moet er in Excel een apostrof voor dit teken gezet worden om Excel te overtuigen dat dit een code is en geen formule. Importeren levert geen specifieke problemen op, maar het advies blijft altijd om een aantal geprinte tickets te testen voordat het event begint.

Was dit een antwoord op uw vraag?