Om de betaalstroom correct te registreren in je administratie gebruik de volgende bestanden. Deze download je direct vanuit de Stager backstage.

1. Receipt

De receipt is een factuur die je aan het einde van de maand ontvangt met daarop alle door Stager geïnde kosten voor het gebruik van de ticketing service in de voorgaande maand. Op de Receipt zie je per betaalmethode:

 • Aantal tickets dat met die betaalmethode verkocht is

 • Kosten ex. BTW per betaalmethode

 • De door Stager ingehouden BTW

Je ontvangt op de 4e van de maand een mail dat je factuur klaar staat in de Stager backstage. Deze mail sturen we naar het in Stager opgegeven Billing email adres. Je download vervolgens de Receipt via Settings - Account - Billing

2. Invoice

Wanneer je ook gebruik maakt van de plan tools van Stager en daar maandelijkse abonnementskosten voor betaalt, dan sturen we je daarvoor een aparte factuur. Die noemen we de Invoice. Op de Invoice vind je de volgende informatie:

 • Het Stager pakket dat je op dat moment gebruikt

 • De kosten voor het pakket voor die maand

 • Eventuele correcties omdat je je pakket ge-upgrade hebt

 • En natuurlijk de BTW die we hierover inhouden

Je ontvangt op de 1e van de maand een mail dat je factuur voor de abonnementskosten voor je klaar staat in de Stager backstage, wederom op het in Stager opgegeven Billing email adres. En ook deze Invoice kun je downloaden op de Settings - Account - Billing pagina.

Na 4 dagen wordt het gefactureerde bedrag geïncasseerd op het door jou opgegeven bankrekeningnummer. We incasseren dit bedrag dus niet van je Adyen account , waarop je alle ticketing inkomsten ontvangt.

3. Payout statement

Er is nog een derde document dat je kunt downloaden in de Stager backstage en dat is het payout statement, ofwel het uitbetaalbewijs. Via Settings - Account - Payouts kun je je uitbetalingen inplannen en voor iedere uitbetaling naar je bankrekening verschijnt er een Payout statement. Op dit uitbetaalbewijs vind je de volgende informatie:

 • Uitbetaalde bedrag

 • De door jou gekozen uit betaalmethode

 • Het bankrekeningnummer waarop het bedrag is overgemaakt

4. Verkooprapporten

Om de betalingen goed te registreren en ook om je Stager facturen te controleren zijn er verschillende rapporten te downloaden in de Stager backstage. Hiervoor ga je naar de Reports - Accounting. De volgende twee rapporten zijn vooral van belang om je administratie te voeren:

 1. Accounting by date - in dit rapport zie je alle ticketing inkomsten, Stager kosten en de BTW per periode.

 2. Accounting by event - dit rapport biedt je een overzicht van alle omzet en kosten per evenement met ook een uitsplitsing van de BTW voor dat evenement.

Na deze algemene uiteenzetting over de te gebruiken bestanden om je boekhouding te doen volgen nog de volgende artikelen over:

Was dit een antwoord op uw vraag?