In dit artikel leggen we je uit hoe je op een correcte manier alle betalingen, ticketing inkomsten, refunds, Stager kosten en de BTW in je boekhouding kunt verwerken.

De beste manier om de administratie te doen is door eens per maand je boekingen te doen. Je download hiervoor het Accounting by date rapport dat je vindt via Reports - Accounting - Accounting by date.

Het is mogelijk om per betaalwijze een rapport te downloaden zodat je je online verkopen via Stager kunt inboeken. Ook bieden deze rapporten de mogelijkheid om de pin- en cash betalingen aan de deur, de betalingen op factuur en de refunds die je zelf via de bank in de boekhouding te krijgen. We leggen in dit artikel uit hoe je de verkopen en refunds via Stager het beste kunt administreren.

Accounting rapport

Ga naar het Accounting by date rapport in de Stager backstage. Deze vind je bij Reports - Accounting - Accounting by date.

  • Selecteer de maand waarvoor je de administratie wilt doen

  • Kies bij Payment type voor de optie ‘Online’

  • Download het rapport

Je ziet nu een overzicht van alle evenementen waarvoor in die maand tickets zijn verkocht met de bijbehorende project types en event ID’s. Per evenement tonen we de volgende informatie:

  • Revenue (Incl. VAT): Totale omzet minus de ingehouden Stager fees - dit zijn alle ticketing inkomsten minus refunds minus Stager fees, ofwel het totale bedrag dat je jezelf uit kunt keren of al deels uitgekeerd hebt. Alle bedragen zijn inclusief BTW.

  • Received (excl. VAT): Ticketing inkomsten ex. BTW - dit zijn alle ticketing inkomsten, waar we de BTW al voor je uitgehaald hebben. Hiermee ga je straks je omzet boeken.

  • Refunded (excl. VAT): Refunds ex. BTW - dit zijn alle refund bedragen per evenement, weer exclusief BTW. Dit is negatieve omzet, die je apart kunt boeken, maar je kunt ook de inkomsten en refunds salderen en één omzetboeking maken.

  • VAT payable (%): Te betalen BTW - per BTW percentage vind je een totaalbedrag dat je aan BTW af moet dragen over je ticketing omzet.

  • Stager fees (excl. VAT) - Stager kosten: dit zijn de kosten die Stager ingehouden heeft voor het verzorgen van de ticketverkoop en voor de refunds die via Stager zijn gedaan.

  • VAT receivable (21%) - Te vorderen BTW - Stager rekent 21% voor Nederlandse klanten en verlegt de BTW voor buitenlandse klanten. In deze kolom vind je het BTW bedrag dat je terug mag vragen van de Belastingdienst, mits je belastingplichtig bent.

Met behulp van het Accounting by date report kun je de boekhouding gaan doen. In onderstaande artikelen leggen we de boekingsgang uit:

Was dit een antwoord op uw vraag?