Gedurende de maand heb je jezelf één of meerdere keren uitbetaald. Je kunt niet alle inkomsten uitbetalen omdat we het bedrag vasthouden dat met creditcards betaald is voor toekomstige evenementen, dit bedrag vind je bij Chargeback reserve. Met dit bedrag kunnen eventuele chargebacks door ticket kopers gedekt worden.

De uitbetaalde bedragen komen binnen op je bankrekening en deze ontvangsten boek je tegen op de rekening ‘Vooruitontvangen entreegelden online’. Je registreert zo de totale inkomsten die je kunt uitkeren en de daadwerkelijk uitgekeerde bedragen.

GB #

Grootboekrekening

Omschrijving

debet

credit

periode

1010

Bank

Stager payout 15-06-2021

€ 12.500,00

06-2021

2200

Vooruitontvangen entree online

Stager payout 15-06-2021

€ 12.500,00

06-2021

1010

Bank

Stager payout 21-06-2021

€ 5.000,00

06-2021

2200

Vooruitontvangen entree online

Stager payout 21-06-2021

€ 5.000,00

06-2021

Check

€ 17.500,00

€ 17.500,00

Het saldo dat op de tussenrekening open blijft staan is bijna gelijk aan het saldo dat in je Adyen account staat. Dit eindsaldo van de maand kun je inzien via Accounting- Balance.

Waarom sluit het saldo bijna aan en is er soms een verschil?

Naast kosten voor het verzorgen van de ticket sales en refunds houdt Stager ook kosten in per uitbetaling, ofwel payout. Deze kosten zijn niet gerelateerd aan een evenement en staan dus ook niet in het Accounting by date rapport. Boek de uitbetaalkosten van die maand nog in een boekingsregel af van de tussenrekening.

GB #

Grootboekrekening

Omschrijving

debet

credit

periode

2200

Vooruitontvangen entree online

Recette inkomsten juni '21

€4,24

06-2021

7000

Stager kosten

Stager payout kosten juni ‘21

€3,50

06-2021

1520

Te vorderen BTW 21%

Stager payout kosten juni ‘21

€0,74

Daarnaast kan het zo zijn dat betalingen voor tickets al wel goedgekeurd zijn door bijvoorbeeld de creditcard maatschappij, maar dat het geld nog niet daadwerkelijk op je Adyen account gearriveerd is. Dat kan bij sommige betaalmethodes even duren. In dat geval staat er ook in het Financials - Balance overzicht een bedrag dat “Pending” is, ofwel, het bedrag wordt binnenkort verwerkt, maar de omzetten en kosten zitten al wel in je Accounting report by date.

Lees hier de laatste stap in het administratieproces:

Was dit een antwoord op uw vraag?