Alle collecties
FAQ & Best practices
Ticketing
Hoe kan ik een Boca ticket 180° draaien?
Hoe kan ik een Boca ticket 180° draaien?

Het Boca ticket komt er op z'n kop uit, hoe zet ik dit recht?

Meer dan een week geleden bijgewerkt

In sommige gevallen komt een Boca ticket precies verkeerd om uit de printer rollen, waarbij de streepjescode dus niet meer langs de scheurlijn valt. Dit kan je op de volgende manier oplossen.

Er is één instelling in de printer waarmee de afdruk 180° gedraaid kan worden via de driver van de printer. Deze instelling in de printer heet ORIENTATION waarbij je kiest tussen 'normal' of 'reversed'. Vaak is de instelling NORMAL actief (factory default). Probeer deze instelling aan te passen naar REVERSED.

Meer informatie over het orientation commando staat in dit artikel: Change orientation setting

Aanpassen printer instelling ORIENTATION via control panel

Het controleren en aanpassen van de instelling ORIENTATION doe je het beste via het control panel (drukknoppen en display) op de printer. Volg de onderstaande stappen om het FACTORY MENU te openen en te gebruiken:

 1. Tickets moeten in de printer worden geladen. Het LCD-venster toont FGL-46N# - SB# (# - getalwaarde hangt af van revisieniveau; N# staat voor het niveau van de softwareserie; B# is het lettertype).

 2. Druk zowel de MENU als de CHOICES toetsen gelijktijdig ongeveer 3 seconden in. In het LCD venster wordt FACTORY MENU weergegeven. Als de knoppen langer ingedrukt worden gehouden zullen de verschillende menu item worden weergegeven.
  NOTE: Onjuist gebruik van het fabrieksmenu kan uw printer uitschakelen.

 3. Gebruik de MENU toets om naar ORIENTATION? te gaan.

 4. Gebruik vervolgens de CHOICES toets om naar REVERSE te gaan.
  NOTE: Achter de huidige ingestelde keuze staat een knipperende cursor.

 5. Druk op TEST om de getoonde instelling te selecteren.

 6. . De printer geeft SAVING CHANGES weer en start opnieuw op.

 7. De nieuwe instelling is nu actief.

Aanpassen printer instelling ORIENTATION via commando

Je past de instelling aan door het volgende command éénmalig naar de printer te sturen. Je hebt hier voor ons “Configure and Test” programma nodig:

<rte>

Het benodigde programma om dit te doen vind je hier: BOCA Printer configuration & test programs

Was dit een antwoord op uw vraag?