Via Reports - Marketing insights vind je verschillende data van ticketkopers, zoals info over leeftijd, woonplaats of hoeveel euro's bepaalde groepen uitgeven. Je ziet dit per event, per periode en je kunt meerdere events met elkaar vergelijken. Marketing insights zijn verdeeld in 'Demographics' en 'Visitors'. Demographics toont inzicht in leeftijd, gender en woonplaats. Visitors laat zien hoe de gemiddelde bestelling eruit ziet, toont het percentage terugkerende bezoekers en bezoeken die overlappen met andere events.

Demographics

Bij Demographics by event kies je maximaal vier events en zie je de leeftijdsverdeling, genderverdeling en meest voorkomende woonplaatsen van ticket kopers in een grafiek. Daaronder zie je een wereldkaart met daarop een pin per bestelling (indien de woonplaats bekend is - welke info je van ticketkopers wilt weten stel je in via Settings - Ticketing - Registration). Zo zie je waar de meeste bezoekers vandaan komen.

Bij Demographics by date zie je dezelfde grafieken en de kaart, maar dan voor alle events binnen een bepaalde datum of binnen hetzelfde event type.

Je kunt hier je meer inzoomen op je doelgroepen door te zoeken op:

  • Event type (Dit selecteer je op het Main tab)

  • Customer interest (Dit selecteer je op het Publicity tab)

Visitors

In het Visitors by event tabblad kies je ook maximaal vier events. Je ziet vervolgens in verschillende blokken:

  • Totale omzet (ticketprijs plus service fees)

  • Gemiddelde klantwaarde per order

  • Totaal aantal betaalde tickets

  • Gemiddeld aantal betaalde tickets per order

  • Aantal geswapte tickets

  • Gemiddeld aantal geswapte tickets per event

De volgende tabel laat de top tien ticket kopers zien die de meeste omzet hebben gegenereerd. Klik op 'Generate audience' om hen in een lijstje te zien of te direct te mailen.

De pie chart New and returning visitors laat nieuwe en terugkerende bezoekers zien; hoeveel procent heeft voor de eerste keer een ticket gekocht en hoeveel procent heeft al eerder tickets gekocht. Ook hier leidt de 'Generate audience' knop je naar beide doelgroepen.

De onderste tabel laat de Visitor overlap zien. Hier zie je ticket kopers die een ticket voor het geselecteerde event hebben gekocht en voor welke andere events zij ook tickets hebben gekocht. Je ziet dus welke events ook populair zijn bij deze doelgroep. Kies voor 'Generate audience' om de mensen te mailen die wel al een ticket hebben voor zo'n vergelijkbaar event, maar nog niet voor het geselecteerde event.

Het laatste tabblad Visitors by date toont dezelfde grafieken als Visitors by event, maar dan zonder de overlap grafiek. Deze bestaat alleen voor losse events.
Ook hier kun je de doelgroep verfijnen door te selecteren op:

  • Event type (Dit selecteer je op het Main tab)

  • Customer interest (Dit selecteer je op het Publicity tab)

Was dit een antwoord op uw vraag?