W miastach, w których obowiązuje minimalna stawka godzinowa, MG oferuje pewność, że nie zarobisz mniej niż 20-25 PLN. Nie jest to tożsame z wynagrodzeniem 20-25 PLN na godzinę a jest to dopłata w przypadku gdy liczba wykonanych zamówień dawałaby wynagrodzenie mniejsze niż 25 PLN na godzinę. Aby minimalna stawka gwarantowana aplikowała się do twojej zmiany musisz spełnić wszystkie poniższe kryteria:

  • Punktualność - przejdź w tryb online punktualnie, wraz z minutą rozpoczęcia slotu. Spóźnienia będą traktowane jako nieobecność (no-show). Możesz wypisać się ze slotu na 24 godziny przed jego rozpoczęciem.

  • Przerwy - przy zmianach trwających od 4 do 8 godzin wynosi ona 15 minut, a przy zmianach od 8 godzin włącznie: 30 min. Podczas zmian krótszych niż 4 godziny, nie przysługuje czas offline. Uwaga! Przerwy nie przechodzą na kolejne bloki czasowe. Gdy pracujesz na dwóch czterogodzinnych slotach pod rząd, masz możliwość wykorzystania dwóch 15-minutowych przerw, po jednej na każdym slocie.

  • Przerw nie można brać w ciągu pierwszych ani ostatnich 30 minut zmiany. Przypominamy, iż aby otrzymać stawkę gwarantowaną, należy spełnić to wymaganie.

  • "Ostatnie zlecenie": włącz tę funkcję jeżeli chcesz iść na przerwę zaraz po dostarczeniu aktualnego zamówienia lub jeżeli jest to Twoje ostatnie zlecenie tego dnia. System automatycznie wyloguje Cię po dostarczeniu zamówienia.

  • 100% akceptowanie zleceń - zapisując się na slot, decydujesz się pracować w określonych godzinach i realizować wszystkie wysłane do Ciebie zamówienia, niezależnie od strefy, na której jesteś zapisany.

  • Auto-akceptacja - włącz niebieską błyskawicę i nie martw się ominiętym zaproszeniem. Tutaj więcej informacji.

  • Powrót do strefy po wykonaniu zlecenia - po wykonaniu zlecenia, powróć do zaznaczonej na niebiesko strefy w której masz swoją zmianę. Jeżeli w trakcie powrotu dostaniesz kolejne zlecenie, zaakceptuj i je wykonaj, a następnie powróć do swojej strefy.

Did this answer your question?