Agencija plaća čišćenje, ali uz odobrenje vlasnika.

Na kraju svakog mjeseca vlasnik preko Vlasničkog portala Sun Spalato agencije potpisuje dokument u kojem je suglasan da trošak obrtu za čišćenje plati agencija, umanjujući njegovu dobit od iznajmljivanja nekretnine.

Uz jedan digitalni potpis vlasniku je omogućeno da podmiri svoje obveze, čime je proces prosljeđivanja novca obrtu za čišćenje olakšan.

Jeste li pronašli odgovor?