Sekcija "Štete" sadržava sve kvarove u nekretnini uzrokovane nepažnjom gostiju. Štete ne ulaze u statistiku kao trošak zato što ih agencija uvijek naplati gostu.

ŠTETE

Klikom na sekciju "Rashodi", zatim pod sekciju "Štete", otvara se prozor koji omogućuje uvid u sve prouzročene štete. Svaki mjesec prikazuje tip štete, datum, dokument u PDF formatu gdje se mogu vidjeti sve pojedinosti vezane za štetu te status sanacije.

U sekciji sanacije koja se nalazi odmah ispod šteta, se mogu vidjeti detalji saniranog predmeta poput cijene, datuma, statusa i slično.

DETALJI ŠTETE

Klikom na ikonu PDF će vam se otvoriti pripadajući dokument, a unutar dokumenta na linku možete vidjeti sliku navedenog problema.

Jeste li pronašli odgovor?