Dočekivač nakon detekcije štete prvo treba obavijestiti agenciju i vlasnika nekretnine kako bi dobio detaljnije upute.
Vlasnik ima 24 sata da odluči želi li štetu sanirati sam ili sanaciju prepušta agenciji. Agencija u svom timu ima niz radnika na raspolaganju koji su spremni na bilo koji oblik sanacije u što kraćem vremenu.

Jeste li pronašli odgovor?