Nakon detekcije štete, dočekivač je dužan ispuniti Obrazac za prijavu štete. 

Popunjavanjem obrasca agencija i vlasnik primaju obavještajni e-mail u kojem se navode detalji štete i uzrok. Vlasnik tada ima 24 sata da se očituje, želi li sam sanirati štetu ili proces sanacije prepušta agenciji.

Ukoliko se vlasnik ne očituje unutar 24 sata, agencija ima pravo angažirati svoje radnike za što bržu i učinkovitiju sanaciju kako bi gostima omogućili ugodan boravak.
Nakon sanacije, dočekivač popunjava Obrazac za sanaciju štete, vlasniku automatski stiže mail u kojem dobiva uvid u stanje i račun za izvršene usluge koje se naplaćuju iz mjesečnog prihoda.

U slučaju da vlasnik angažira svoga radnika, račun za obavljene usluge plaća direktno.

Jeste li pronašli odgovor?