Sve rezervacije unutar 12 dana od dolaska gosta će sigurno biti naplaćene ili u protivnom otkazane.

Izuzetak je prodajni kanal Airbnb kod kojeg se rezervacije naplaćuju 7 dana od dolaska gosta. Kod ovog kanala je naplata svake rezervacije u potpunosti osigurana.

U slučaju da gost nije u mogućnosti platiti smještaj, Sun Spalato agencija otkazuje rezervaciju 12 dana od dolaska gosta. Više o procesu naplate možete pročitati ovdje.
 
Ukoliko se radi o rezervaciji pristigloj na sam dan dolaska gosta, naplata se vrši unutar 24 sata zavisno o dobu dana kada je rezerviran smještaj. 

Jeste li pronašli odgovor?