Last minute rezervacija je rezervacija pristigla isti dan kada je predviđen dolazak gosta. Za taj tip rezervacija se vrši direktna naplata na dan kada je rezervacija zakazana, bez izvršavanja pred-autorizacije. 

Ukoliko je rezervacija došla u kasnim satima ista će biti naplaćena na check out-u gosta. 

Plaćanje je osigurano depozitom koji se uzima na check in-u kako bi se izbjegle štete bez pokrića.

Jeste li pronašli odgovor?