Prednosti paušalnog obrta 

  • Kasko osiguranje u dočekivanju gostiju

  • Tržišne cijene 

  • Ugovor

  • Penali 

  • Obrt odgovara osobnom imovinom

  • Nije u sustavu PDV-a (manji trošak)

Paušalni obrt = KASKO OSIGURANJE

Kao i kod automobila paušalni obrt vlasniku pruža osiguranje od otkaza. Ugovor i ugovorni penali su osiguranje za vlasnike nekretnina da im dočekivač neće dati otkaz u srcu sezone ili da neće svoj posao obavljati kvalitetno. Obrt odgovara osobnom imovinom.

Tržišne cijene 

Paušalni trošak dočekivanja od 1350 kn je niska cijena s obzirom na sve obveze i odgovornosti dočekivača. Želite li u sezoni zaposliti osobu koja će dočekivati goste i brinuti o apartmanu, tražiti će vas iznose od 5000-7000 kuna mjesečno što je za jednu nekretninu mnogo. U Sun Spalato Agenciji trošak dočekivanja dijelite s drugim vlasnicima što vas u konačnici izađe znatno jeftinije. 

Ugovor

Ugovor između agencije, vlasnika nekretnine i obrta za dočekivanje uređuje međusobne odnose i osigurava izvršenje svih obveza iz Ugovora. Dočekivači se obvezuju na ispunjavanje svojih obveza, vlasnici na plaćanje usluge dočekivanja, a agencija na organizaciju kompletnog procesa.

Penali

Ugovornom obvezom su zaštićeni vlasnici nekretnina, ali i dočekivači. Ukoliko dođe do povrede ugovora pomno propisani penali za sve strane stupaju na snagu.
Time se sprječava da nekvalificirani dočekivači pružaju svoje usluge, kao i da neispravne nekretnine ulaze u sustav menadžmenta. 

Obrt odgovara osobnom imovinom 

Obrti su vezani za vlasnika obrta, sve njegove nekretnine i pokretnine. Ukoliko vlasnik obrta povrijedi Ugovornu obvezu i ne plati penale, Sun Spalato Agencija će se pobrinuti da se oštećena strana zadovolji. 

Nije u sustavu PDV-a

Paušalni obrti su najmanje oporezivi pravni oblici te se ne nalaze u sustavu PDV-a. Vlasnici nekretnina paušalisti također ne podliježu plaćanju PDV-a, stoga se suradnja paušalnih obrta i vlasnika nekretnina paušalista čini logična.  

Jeste li pronašli odgovor?