Ne može.

Postoje mnogi problemi kod zapošljavanja radne snage od strane vlasnika nekretnine. 

Problemi

  • Obuka i treniranje

  • Disciplinske mjere

  • Dualno vodstvo ( Autoritet ) 

  • Slika Brenda  

Obuka i treniranje 

Sun Spalato Agencija je uložila vrijeme i kapital u obuku i trening svakog dočekivača. Svi prolaze obuku kako na najbolji način dočekati gosta, kako se snaći u nepredviđenim svakodnevnim situacijama te kako ih izgladiti kako bi gost u konačnici bio zadovoljan.
Svi naši dočekivači su također obučeni kako koristiti digitalne tehnologije koje olakšavaju protok informacija, sortiranje dokumenata, prijavu gostiju i praćenje kompletnog rada jedne nekretnine. 

Disciplinske mjere

Ukoliko dočekivač ne obavlja svoj posao, Sun Spalato Agencija poduzima disciplinske mjere i na taj način popravlja performanse dočekivača. Ukoliko kao vlasnik nekretnine zaposlite nečiju kćer, rodicu, sina ili ženu disciplinske mjere neće imati efekta. Nadalje, opomena pred tužbu narušava odnos vlasnika nekretnine i Sun Spalato Agencije.  

Dualno Vodstvo ili autoritet 

Najveći problem dualnog vodstva nastaje kad se dočekivač osjeća zaštićeno od strane vlasnika nekretnine iz razloga što su ih oni zaposlili. Iskustvo nam govori da otvorenost prema treningu ili apsorbiranju znanja o digitalnim tehnologijama potrebnim za operacije su manji za 80 %. Nepotizam je problematičan. 

Slika brenda Sun Spalato Agencije 

Sun Spalato Agencija je renomirana agencija koja ima ocjene iznad 9.0 na svim objektima pod menadžmentom, stoga ne pristaje na kompromise kad je u pitanju dočekivanje gostiju. 

Jeste li pronašli odgovor?