Pri primopredaji nekretnine, potrebno je napraviti 4 seta ključa

  • 1 ključ uvijek stoji u digitalnoj bravi, njega koriste čistačice i dočekivači, te na taj način se može pratiti njihov ulazak i izlazak 

  • 2 seta ključa dobivaju gosti

  • 1 set ključeva ide agenciji 

Dočekivač uvijek ima pristup nekretnini!

Najbitniji razlog zbog kojeg dočekivač mora imati pristup nekretnini je mogućnost kvara digitalne brave. Situacija u kojem dočekivač dovede goste, a nema mogućnost ulaska u objekt zbog tehnoloških razloga bi bila neprimjerena, te bi utjecala na boravak gosta i njegovu recenziju.

Kako bi spriječili zlouporabu objekta, dočekivač se svojim potpisom Ugovora o pružanju usluga dočekivanja gosta obvezuje poštivati sve stavke Ugovora.

Primjer 1. UGOVOR O PRUŽANJU USLUGA DOČEKIVANJA GOSTA
Članak 9.

Izvršitelj je dužan imovinu naručitelja koja mu je povjerena ili kojom se služi radi obavljanja radnih zadataka koristiti isključivo radi obavljanja radnih zadataka. Izvršitelju je zabranjeno svako korištenje imovine naručitelja za druge svrhe osim izvršenja radnih zadataka (unutar ili izvan radnog vremena, kao i unutar ili izvan prostorija naručitelja), bez prethodnog izričitog odobrenja direktora društva ili osobe koju on na to ovlasti. 

 

Jeste li pronašli odgovor?