U paušalni trošak majstora se ubraja:

  • inspekcija problema i moguća rješenja

  • hitne intervencije

  • dolazak u dogovoreno vrijeme

  • profesionalna oprema

  • sitni zamjenski dijelovi, matice, vijci i sl.

  • kvalitetno obavljeni posao

  • garancija za obavljeni posao

Jeste li pronašli odgovor?